Conference paper on Enforcement in a Europe without Borders

Paper over internationale samenwerking tussen inspecties dat het startpunt voor de discussies vormde tijdens de conferentie op 23 februari 2016.