Aanmelding coördinatoren Inspectieview Binnenvaart

Aanmeldingen voor gebruikers van Inspectieview Binnenvaart moeten getekend worden door een gemandateerde Inspectieview Coördinator. Deze IV Coördinatoren worden aangewezen door de directeur van de organisatie. Na ondertekening dient dit aanvraagformulier per e-mail worden gestuurd aan: FB_inspectieviews@ilent.nl.