Aanmelding Inspectieview Binnenvaart

Door het indienen van deze aanmelding krijgt u toegang tot Inspectieview Binnenvaart. Het management van uw dienst (een gemandateerde Inspectieview Coördinator) dient deze aanvraag te ondertekenen. Na ondertekening van het aanvraagformulier door de aanvrager en een gemandateerde IV Coördinator dient het aanvraagformulier per e-mail te worden gestuurd aan: FB_inspectieviews@ilent.nl.