Aanmelding coördinatoren Inspectieview Bedrijven

Aanmeldingen voor gebruikers van Inspectieview bedrijven moeten getekend worden door een gemandateerde Inspectieview Coördinator. Deze IV Coördinatoren worden aangewezen door de directeur van de organisatie. Na ondertekening dient dit aanvraagformulier per e-mail worden gestuurd aan: FB_inspectieviews@ilent.nl.