Emailnieuwsbrief Academie voor Toezicht

De Academie voor Toezicht werkt voor de samenwerkende rijksinspecties aan het verder professionaliseren van het toezichtvak. Dit doet de academie door het bij elkaar brengen, ontwikkelen en verspreiden van kennis. Het laatste nieuws hierover leest u in onze nieuwsbrief.