Emailnieuwsbrief Academie voor Toezicht

De Academie voor Toezicht werkt voor de samenwerkende rijksinspecties aan het verder professionaliseren van het toezichtvak. Dit doet de academie door het bij elkaar brengen, ontwikkelen en verspreiden van kennis. Voor het leertraject Professie & Verdieping kunt u zch nog aanmelden. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief.