Publicatie Het Begrippenkader

Het verhaal over de Toren van Babel wil dat er lang geleden maar één taal gesproken werd. Maar toen de mens met behulp van die taal een toren bouwde die tot aan de hemel reikte, werd daar een stokje voor gestoken. Verschillende talen leidden daarna tot ‘Babylonische spraakverwarring’. Gedeeltelijk spreken de rijksinspecties ook elk een andere (vak)taal. Dat is logisch omdat wij in verschillende sectoren werken, uit verschillende toezichttradities komen en onder verschillende wetten ons werk doen.