De inspecteur-generaal - leidinggeven aan toezicht

Voor dit boek hebben wij gesproken met 12 leiders van inspecties, onder wie ook een bestuursvoorzitter van een autoriteit. Bij onze selectie hebben wij gestreefd naar een mix van nu werkzame inspectieleiders en gewezen leiders.