Conferentie Kennisagenda 2014

Het initiatief van de Inspectieraad om één gezamenlijke kennisagenda te vormen kan op brede steun rekenen. Dat is een belangrijke uitkomst van de Conferentie Kennisagenda Rijksinspecties die op 4 november 2014 in Utrecht plaatsvond. In deze publicatie een verslag.