Gebruiksvoorwaarden Inspectieview Milieu

Binnen de webapplicatie Inspectieview Milieu wordt de mogelijkheid geboden gegevens te bekijken van (rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisaties die als toezichthouder actief zijn in het milieudomein. Op het gebruik zijn de nu volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing.