Essay 'Naar een samenwerkend inspectielandschap'

Samenwerking binnen de overheid is belangrijk. Ook voor de rijksinspecties. Tegelijk is het belang van samenwerken niet eenduidig. Vandaar dat de Inspectieraad aan Common Eye heeft gevraagd aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten een essay over samenwerking te schrijven. Het essay biedt handvatten voor een betere en effectievere samenwerking van én tussen rijksinspecties.