Kenniscahier Toekomst & technologie

Dit kenniscahier is in belangrijke mate gebaseerd op de voorjaarsconferentie van de Inspectieraad die plaatsvond op 11 april 2017. De bijeenkomst stond volledig in het teken van het thema toekomst en technologie. Tijdens de conferentie wisselden de inspecties - onderling en samen met organisaties zoals de NCTV, het CBS, TNO en universiteiten - kennis, ervaringen en best practises uit. In deze publicatie zijn highlights samengebracht waarmee de rijksinspecties verder met het onderwerp aan de slag kunnen.