Rapport Burgerperspectief in het werk van de Rijksinspecties

In januari 2016 publiceerde de Nationale ombudsman de Verkenning: burgerperspectief op Rijksinspecties (2016/002). Deze verkenning laat zien wat burgers van Rijksinspecties verwachten, dat zij het werk van inspecties belangrijk vinden en dat burgers daar ook een bijdrage aan willen leveren. Dit onderzoek is een vervolg op die verkenning. Het geeft inzicht in de manier waarop het burgerperspectief in het werk van de Rijksinspecties geborgd is en hoe zij in hun dagelijkse contact omgaan met de signalen en klachten van burgers.