Rapport 'Van transparantie naar responsiviteit'

In de Toezichtagenda 2015-2018 zijn transparantie en interactie belangrijke thema’s. Prof. Judith van Erp en Dr. Meike Bokhorst van de Universiteit Utrecht zijn gevraagd om te verkennen hoe inspecties omgaan met hun maatschappelijke omgeving. Deze verkenning vormt de weerslag van literatuurstudie, bijeenkomsten met toezichthouders, gesprekken met inspecteurs en casusonderzoek.