Outline Programma Innovatie

‘We need an update’, dat was de conclusie van de Voorjaarsconferentie in 2017. De rijksinspecties doen veel, zijn zich voortdurend aan het aanpassen aan een veranderende omgeving en toch is een extra inspanning nodig om de gewenste effectiviteit, responsiviteit en adaptiviteit te bereiken. Dit gevoel van urgentie, dat binnen elke inspectie wordt vertaald naar nieuwe aanpakken, heeft ook een vertaling gekregen in de brief die de Inspectieraad heeft gestuurd naar de verantwoordelijke minister voor toezicht, de minister van BZK. Deze outline is een eerste uitwerking van het programma Innovatie Toezicht dat we in deze brief hebben aangekondigd.