Wetenschapsagenda Toezicht

De Wetenschapsagenda Toezicht kwam tot stand onder leiding van prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Dit in samenspraak met een groot aantal toezichthouders, wetenschappers en andere experts op het snijvlak van wetenschap en praktijk. De Wetenschapsagenda beoogt wetenschappelijke vragen te agenderen over de maatschappelijke waarde van toezicht in de complexe, gefragmenteerde samenleving.