Reflecties op de staat van het toezicht

In het rapport: Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht adviseerde de WRR om toezicht te verbeteren en te vernieuwen. Rijkstoezichthouders gingen aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de WRR. In de bundel Reflecties op de staat van toezicht, maken twaalf experts de huidige stand van zaken op.