Uitkomsten Europese conferentie over toezicht

Een drievoudige aanpak om Europese samenwerking in toezicht te verbeteren. Dat is de belangrijkste uitkomst van de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’. De Inspectieraad, die de bijeenkomst in februari 2016 in Amsterdam organiseerde, zet nu de leerpunten en vervolgstappen op een rij.

Drievoudige aanpak

De conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ heeft geleid tot een agenda met een drievoudige aanpak om toezicht in Europa te verbeteren. Het gaat om:
• professionalisering van inspecties en toezichthouders, bijvoorbeeld via peer review;
• verbetering van nationale samenwerking, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving;
• versterking van grensoverschrijdende samenwerking, met name via Europese platforms en programma’s.
De tien samenwerkende rijksinspecties brengen de drie actiepunten onder de aandacht bij de Europese Commissie. Daarnaast stimuleert de Inspectieraad de dialoog over de agenda binnen het Europese netwerk.

Ervaringen, best practices en kennisinzichten

Tijdens de conferentie presenteerden wetenschappers en andere deskundigen inzichten over toezicht, handhaving, inspectie en regulering. In presentaties, lezingen, workshops en discussies wisselden de 130 deelnemers kennis, ervaringen en best practices uit. De Inspectieraad bundelt de belangrijkste leerpunten op een themapagina op de website, die u rechts op deze pagina vindt. Daar zijn onder andere een e-magazine en video over de uitkomsten van de conferentie te vinden.

Paper

Een paper over internationale samenwerking tussen inspecties vormde het startpunt voor de discussies tijdens de conferentie. De Inspectieraad heeft de bundel ter voorbereiding op de bijeenkomst laten opstellen. Negen auteurs zetten daarin een wetenschappelijke inzichten op een rij om regelgeving, toezicht en naleving op Europees niveau effectiever te organiseren. De publicatie is te downloaden via de website van de Inspectieraad of onderaan deze pagina.