Eerste 'Leertraject startende inspecteur' van start

Vijftien inspecteurs die recent in dienst zijn getreden bij een rijksinspectie zijn begonnen aan het eerste ‘Leertraject startende inspecteur’. Met dit nieuwe leertraject van de Academie voor Toezicht, dat op 22 juni van start is gegaan, investeren de tien inspecties die samenwerken binnen de Inspectieraad in de vakbekwaamheid van startende inspecteurs.

Inspecteren is een vak

Iedere inspecteur die aan de slag gaat bij een rijksinspectie volgt een interne opleiding. Daarin komt onder andere specifieke wet- en regelgeving over het toezichtdomein aan bod. De afgelopen jaren groeide daarnaast de behoefte aan een sectoroverstijgend vakinhoudelijk fundament, met aandacht voor de politieke en maatschappelijke context van het inspectiewerk. Daarom nam de Academie voor Toezicht in opdracht van de Inspectieraad het initiatief tot de ontwikkeling van het Leertraject startende inspecteur. Dit onder het motto: inspecteren is een vak.

Denken, doen en delen

Uniek aan het Leertraject startende inspecteur is dat de aanpak verder gaat dan het klassikaal aanreiken van theorie, vertelt José Kruger van de Academie voor Toezicht. “Onderdeel van het leertraject is ook dat deelnemers opdrachten meekrijgen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Hierbij krijgen ze begeleiding van een ervaren inspecteur bij de eigen inspectie. Daarnaast is er ruimte voor het verwerken van leerstof en ervaringen in kleine leergroepen. Deelnemers brengen concrete voorbeelden uit de praktijk in en bespreken die met elkaar. Zo leren startende inspecteurs het vak door te denken, te doen en te delen.”

Leren van elkaar

Sylvia van der Avoort maakte binnen haar team bij de Inspectie van het Onderwijs recent de stap van analist naar inspecteur. Als deelnemer aan het leertraject hoopt ze te groeien in die nieuwe rol. “Zo vraag ik me bijvoorbeeld af hoe ik scholen en schoolbesturen het beste kan aanzetten tot  gedragsverandering. Ik wil ze niet alleen wijzen op wat ze niet goed doen, maar ook zorgen dat ze intrinsiek gemotiveerd raken om goed onderwijs te bieden voor alle leerlingen. Door te zien hoe inspecteurs bij andere inspecties gedragsbeïnvloeding aanpakken, hoop ik mijn palet aan mogelijkheden te verbreden.”

Beter samenwerken

Ytzen Renema, opleidingsadviseur bij de Inspectie van het Onderwijs, is één van de begeleiders van de leergroepen. Hij verwacht dat het Leertraject startende inspecteur het toezicht verbetert en de samenwerking tussen inspecteurs versterkt. “Een academisch ziekenhuis krijgt nu bijvoorbeeld soms in één jaar tijd zes of zeven verschillende inspecteurs over de vloer. Door samen te werken kunnen we de inspectielast verminderen. Bovendien leren we inspecteurs hun ogen open te houden voor zaken die niet op hun eigen terrein liggen, maar wel belangrijke signalen vormen voor collega’s bij andere inspecties.”

Aanmelden

In het najaar van 2016 starten nieuwe groepen van het Leertraject startende inspecteur. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven via het hoofd opleidingen van de eigen inspectie. Voor meer informatie over het leertraject: José Kruger, programmamanager Startende Inspecteur bij Bureau Inspectieraad: jose.kruger(@)inspectieraad.nl