Bijeenkomst Toezicht en Beleid en handreiking Aanwijzingen

In ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ zijn eenduidige, rijksbrede regels vastgelegd over de positie en het functioneren van de rijksinspecties binnen de beleidsdepartementen. De Inspectieraad publiceert nu een handreiking over deze Aanwijzingen. Ook organiseerde de Inspectieraad op 13 maart 2017 een bijeenkomst met beleidsdirecteuren en directeuren-generaal over de gevolgen voor de onderlinge rolverdeling en samenwerking.

Aanwijzingen in 10 hoofdpunten

De handreiking beschrijft de Aanwijzingen in 10 hoofdpunten. Daarbij gaat het om de positionering van de rijksinspecties binnen het departement, direct onder de secretaris-generaal en onder de ministeriële verantwoordelijkheid en om hun onafhankelijke rol als het gaat om onderzoeken en het openbaar maken van hun bevindingen. Ook komt hun signalerende en agenderende rol over hun bevindingen voor de beleidsontwikkeling aan de orde.

Academie voor Toezicht

Bijeenkomst Toezicht en Beleid

De rolverdeling en samenwerking met beleid, voortvloeiend uit de Aanwijzingen, stond centraal bij de bijeenkomst Toezicht en Beleid. Deze bijeenkomst werd door de Inspectieraad georganiseerd op 13 maart. Dat deed zij in samenwerking met de portefeuillehouders Toezicht binnen het beraad van het College van Secretarissen-Generaal; Marjan Hammersma (secretaris-generaal Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Siebe Riedstra (secretaris-generaal Ministerie van Veiligheid en Justitie). Dit was de tweede in een reeks bijeenkomsten waarin directoraten-generaal, beleidsdirecteuren en leden van de Inspectieraad informeel met elkaar in gesprek gaan.

Besproken praktijksituaties

Tijdens de bijeenkomst Toezicht en Beleid werd de rolverdeling besproken aan de hand van twee actuele praktijksituaties waarbij de onafhankelijkheid van het toezicht is verankerd. De vorming van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de positionering van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de nieuwe Mijnbouwwet. De positie van ANVS is daarbij een bijzondere. De autoriteit zit qua toezichttaak dicht op de rijksinspecties en is lid van de Inspectieraad, maar is formeel geen rijksinspectie, heeft ook een beleidstaak en verleent vergunningen.