Essay over samenwerking rijksinspecties

Samenwerking binnen de overheid is belangrijk. Ook voor de rijksinspecties. Tegelijk is het belang van samenwerken niet eenduidig. Vandaar dat de Inspectieraad aan Common Eye heeft gevraagd een essay over samenwerking te schrijven. Dit aan de hand van gesprekken en bijeenkomsten. Het essay biedt handvatten voor een betere en effectievere samenwerking van én tussen rijksinspecties.

Essay ‘Naar een samenwerkend inspectielandschap’

In de drie bijeenkomsten over samenwerking dit jaar werd met de Inspectieraad én leidinggevenden bij rijksinspecties ondermeer gesproken over kansen en knelpunten bij samenwerking. Hierbij kwam ook een aantal praktijkvoorbeelden aan bod. Vervolgens heeft Common Eye zijn gedachtegoed beschreven in het essay ‘Naar een samenwerkend inspectielandschap’. Dit is toegespitst op samenwerking van inspecties.

Uitdagingen voor de toekomst

Het essay is voor de Inspectieraad aanleiding geweest om zich uit te spreken over nieuwe vormen van samenwerking. Actief, effectief en meer divers van aard. Op verschillende niveaus, over diverse (soorten) thema’s, in verschillende coalities en indien gewenst in verschillende snelheden. Er wordt nu verder gewerkt aan een samenwerkingsstrategie. Hiervoor dient het essay als inspiratie. Het onderwerp ‘samenwerking’ krijgt ook een plek in het aanbod van de Academie voor Toezicht.