Nieuw initiatief: Wetenschapsagenda Toezicht

De komende maanden wordt een Wetenschapsagenda Toezicht ontwikkeld. Een initiatief van de Inspectieraad. Wetenschappers, toezichthouders en stakeholders gaan de dialoog aan. Het doel? De verbinding tussen toezicht en wetenschap verbeteren en de bevordering van het gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen onder toezichthouders.

Het doel van de Wetenschapsagenda

De ontwikkeling van de Wetenschapsagenda wordt gecoördineerd door prof. Judith van Erp (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hiervoor werken zij samen met de Inspectieraad en de markttoezichthouders. De Wetenschapsagenda Toezicht wil geen kennisagenda zijn die door toezichthouders wordt opgesteld en door wetenschappers uitgevoerd. Het doel van de agenda is op grote hoogte het op gang brengen van een dialoog ten aanzien van strategische en bestuurlijke vraagstukken en agendering van deze vraagstukken in wetenschappelijke netwerken.

De werkwijze

Er wordt gewerkt met twee componenten. Een inhoudelijke en een organisatorische. Hoe de aanpak is ingestoken, staat beschreven op de kennispagina over de Wetenschapsagenda Toezicht. Suggesties en/of opmerkingen kunt u kwijt door een e-mail te sturen aan wetenschapsagendatoezicht@uu.nl.