Bijdrage leveren aan Wetenschapsagenda Toezicht

De komende maanden wordt een Wetenschapsagenda Toezicht ontwikkeld. Een initiatief van de Inspectieraad. U kunt uw bijdrage leveren door de online survey in te vullen.

Online survey

Wetenschappers, toezichthouders en stakeholders gaan de komende tijd de dialoog aan. Het doel? De verbinding tussen toezicht en wetenschap verbeteren en de bevordering van het gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen onder toezichthouders.

Update 19 december: inmiddels hebben we ruim 90 uitgebreide reacties ontvangen op de digitale consultatie die hier tot voor kort online stond. Namens de Inspectieraad danken wij u van harte voor uw bijdrage.

Fusie inspectie

Het doel van de Wetenschapsagenda

De ontwikkeling van de Wetenschapsagenda wordt gecoördineerd door prof. Judith van Erp (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hiervoor werken zij samen met de Inspectieraad en de markttoezichthouders. Het doel van de agenda is op grote hoogte het op gang brengen van een dialoog ten aanzien van strategische en bestuurlijke vraagstukken en agendering van deze vraagstukken in wetenschappelijke netwerken. Hoe de aanpak is ingestoken, staat beschreven op de kennispagina van de Wetenschapsagenda Toezicht.