Presentatie rapport 'Van transparantie naar responsiviteit'

Tijdens de laatste vergadering van dit jaar werd aan de Inspectieraad een nieuw rapport gepresenteerd. Een verkenning in opdracht van de Inspectieraad, uitgevoerd door Prof. Judith van Erp en Dr. Meike Bokhorst van de Universiteit Utrecht.

Aanleiding van de verkenning

In de Toezichtagenda 2015-2018  zijn transparantie en interactie belangrijke thema’s. Hoe kunnen toezichthouders omgaan met de maatschappelijke opgave op dit gebied? Om deze discussie te voeden, wil de Inspectieraad kennis en ervaringen uitwisselen over de ontwikkeling van omgevingsgerichte strategieën en praktijken bij inspecties. Prof. Judith van Erp en Dr. Meike Bokhorst van de Universiteit Utrecht zijn gevraagd om in dat kader te verkennen hoe inspecties omgaan met hun maatschappelijke omgeving. Deze verkenning vormt de weerslag van literatuurstudie, bijeenkomsten met toezichthouders, gesprekken met inspecteurs en casusonderzoek.

Het volledige rapport

Deze verkenning van de omgevingsgerichte strategieën van inspecties heeft tot doel om de gedachtenvorming van inspecties te voeden en faciliteren. De Inspectieraad wil de omgevingsgerichtheid van inspecties bevorderen, maar daarbij ook uitgaan van wat mogelijk en zinvol is. Op grond van deze verkenning is duidelijk geworden dat één uniform transparantie- of interactiebeleid voor inspecties niet alleen niet realistisch is, maar ook niet wenselijk. Daarvoor zijn er te veel verschillen in wettelijk kader, sector, type toezichtinformatie en type omgeving. Bekijk hier het volledige rapport met daarin alle conclusies.

Overhandiging rapport 'Van transparantie naar responsiviteit' aan Jan van den Bos, voorzitter van de Inspectieraad
Overhandiging van het rapport 'Van transparantie naar responsiviteit' aan Jan van den Bos, voorzitter van de Inspectieraad