Waardevolle input voor Wetenschapsagenda

Sinds november is de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda Toezicht in volle gang. Een van de onderdelen is een digitale consultatie. De onderzoekers inventariseren hiermee waarop de Wetenschapsagenda zich zou moeten richten.

Waardevolle input voor de Wetenschapsagenda

De oproep voor deze digitale consultatie heeft ruim tachtig uitgebreide reacties opgeleverd. Waardevolle input voor de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda Toezicht. De respondenten zijn afkomstig uit de volle breedte van het toezichtveld. In totaal vulden medewerkers van zo’n twintig verschillende toezichthoudende organisaties de consultatie in.

Voorbeelden van ingediende vragen

  • Hoe kunnen burgers actief betrokken worden, zodat bedrijven worden gestimuleerd meer na te leven?
  • Tot welke ingrijpende veranderingen in het toezicht leiden robotisering en informatica? Wordt toezicht overbodig?
  • Zijn er voorbeelden van toezichthouders die het maatschappelijk debat over hun rol succesvol hebben weten te beïnvloeden? En wat waren hierin succesfactoren?
  • Hoe weeg je politieke, economische en ethische belangen tegen elkaar af?
  • Waar ligt het optimum tussen samenwerking en eenduidig optreden?
  • Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van toezicht?
  • Kan een toezichthouder invloed uitoefenen die uitgaat boven de wet?

Grote gezamenlijke vragen ondanks domeinverschillen

Prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) is een van de initiatiefnemers van de Wetenschapsagenda, die volop in ontwikkeling is. Van Erp: “We zijn echt verrast door de kwaliteit van de vragen die zijn ingediend. Het is duidelijk dat er ondanks domeinverschillen tussen toezichthouders grote gezamenlijke vragen liggen. Het laat bovendien zien dat toezichtsvragen verschillende disciplines aanspreken. Er zijn vragen van meer bestuurlijke en politieke aard, net als juridische en economische vragen. Ook zijn er vragen over de omgang met technologie en vragen over ethiek. Als wetenschapper vind ik deze vragen heel inspirerend. Je krijgt meteen zin om ermee aan de slag te gaan."