Presentatie Wetenschapsagenda Toezicht

Afgelopen maanden kwam de Wetenschapsagenda Toezicht tot stand. De agenda is een  initiatief van de Inspectieraad en toezichtwetenschappers prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Dialoog

De Wetenschapsagenda Toezicht is het resultaat van gesprekken met wetenschappers, toezichthouders en stakeholders waarbij toezicht en wetenschap elkaar verstevigen en verder brengen. Vragen die daarbij o.a. aan bod kwamen waren: wat zijn thema’s waarop wetenschap en toezichtspraktijk hun krachten kunnen bundelen als het gaat om strategische en bestuurlijke vraagstukken voor toezicht? Hoe kunnen we essentiële toezichtsvraagstukken agenderen in wetenschappelijke netwerken?

Presentatie

De presentatie van de Wetenschapsagenda vindt plaats op 24 april a.s. tijdens het Festival Innovatie van Toezicht. Onder voorzitterschap van prof. Stavros Zouridis, zullen Ronnie van Diemen (Inspecteur-Generaal van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Marja Appelman (Directeur Kansspelautoriteit), Koen Frenken (Hoogleraar Innovatiestudies Universiteit Utrecht) ook het gesprek over dit onderwerp aangaan.