Terugblik op de Professionaliseringsmiddag

In maart organiseerde Bureau Inspectieraad een professionaliseringsmiddag met keynote speaker prof. dr. Manon Ruijters, antropoloog Manja Bomhoff en Ella Kwakkestein en Jannie Steegenga (LinqueConsult) in Amersfoort. Een bijeenkomst bedoeld voor docenten, HRM-adviseurs, organisatieadviseurs, hoofden opleidingen en leerbegeleiders die zich bezighouden met professionalisering. De middag was een vervolg op de eerder georganiseerde docentendag en professionaliseringsdag.

Professionaliteit versterken

Keynote speaker van de dag was prof. dr. Manon Ruijters: hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsveranderingen. Ze prikkelde de aanwezigen met behulp van stellingen tijdens haar interactieve presentatie over onder meer de professional in organisaties. Wat maakt iemand een professional? Hoe en waarmee versterk je professionaliteit? Verder ging Ruijters in op teamleren in plaats van teamontwikkeling, nieuwe manieren van werken aan je eigen profiel en professionele identiteit. In de middag droeg ze bij aan de workshop ‘Vervolg op Professionalisering’.

Professionaliseringsmiddag

Leren van inspecteurs

De gepromoveerde antropoloog Manja Bomhoff, oprichter van het Inzichtenlab, liet deelnemers kijken vanuit het perspectief van een betrokkene naar een bepaalde situatie of case. Immers, ondertoezichtstaanden, professionals, bestuurders of toezichthouders kijken anders naar elkaar. Ze zien niet allen dezelfde risico’s en hebben verschillende waarden en belangen. Dit vraagt om vertaalslagen met beter passende vormen van bijvoorbeeld inspraak, participatie en betrokkenheid. Net als begrip om de andere kant te begrijpen. Manja Bomhoff: “Tijdens de workshop verkenden de deelnemers met elkaar verschillende manieren om te kunnen leren van inspecteurs. Ik vind het heel mooi om te zien welke creatieve vormen werden bedacht. Van het maken en delen van vlogs tot het observeren van werkoverleggen of het faciliteren van intervisiemomenten. Verschillende deelnemers kwamen tot concrete voornemens om met inspecteurs in gesprek te gaan over hun vak.”

Brein Centraal Leren

Inzichten vanuit hersenonderzoek laten steeds vaker en beter zien hoe mensen leren en welke interventies meer of minder effect hebben. Ella Kwakkestein en Jannie Steegenga van LinqueConsult zorgden voor een passend bruggetje na de workshop van Manja Bomhoff. Kwakkestein benadrukte dat het leerrendement binnen een groep wordt vergroot als groepsleden actief aan de slag gaan. In haar workshop ‘Een inspirerende workshop ontwerpen’ werd stilgestaan bij de 6 principes van Brein Centraal Leren. Deelnemers gingen hier zelf mee aan de slag. Ook ging aandacht uit naar de verschillende manieren waarop mensen leren. Welke leervoorkeuren zijn er bijvoorbeeld? En op welke manier kun je hier rekening mee houden tijdens leerbijeenkomsten in de vorm van differentiatie?

Zichtbaarheid professionaliseringsagenda

Aan het einde van de middag werd de opbrengst van de dag besproken. Net als de professionaliseringsagenda, een onderdeel van de Toezichtagenda. De rijksinspecties werken samen aan deze Toezichtagenda voor goed toezicht in een veranderende en steeds complexere samenleving. In de professionaliseringsagenda komen strategisch HRM, organisatieontwikkeling, samen leren en ontwikkelen en kennisontwikkeling- en deling samen. Met name de verbinding en de gezamenlijke invulling hiervan zullen de komende maanden steeds zichtbaarder worden.