Aankondiging bijeenkomst en discussienotitie Toezicht en private borging

Wetenschapper Martin de Bree schreef op verzoek van de Inspectieraad een discussienotitie over de (on)mogelijkheden om in het toezicht gebruik te maken van private borging van publieke belangen. Naar aanleiding van deze notitie organiseert het programmateam Innovatie Toezicht een bijeenkomst over dit onderwerp op 8 januari 2019.

Discussienotitie Toezicht en private borging

In het voorjaar van 2018 heeft de Inspectieraad in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken zijn programma Innovatie Toezicht toegelicht. De Inspectieraad heeft dit programma gestart om de verschillende ontwikkelingen binnen de rijksinspecties te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Enkele van de onderwerpen die in dit programma een plek krijgen hebben te maken met de wijze waarop de vele initiatieven van private borging een rol kunnen spelen in het publiek toezicht. In de notitie van wetenschapper Martin de Bree wordt eerst stilgestaan bij het begrip private borging en worden vervolgens de verschillende vormen hiervan kort beschreven. Daarna is beschreven hoe inspecties met private borging zouden kunnen omgaan om hun toezicht te optimaliseren.

Bijeenkomst in januari

De discussienotitie van De Bree vormt input voor een bijeenkomst met collega’s van inspecties en een aantal externe (ervarings-)deskundigen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 januari 2019 in Den Haag. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot strategisch adviseur Johan Huijser voor meer informatie en/of het aanmelden voor de bijeenkomst: johan.huijser@inspectieraad.nl.