Reflecties op de staat van het toezicht

Enkele jaren geleden adviseerde de WRR in het rapport Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht om toezicht te verbeteren en te vernieuwen. De rijkstoezichthouders zijn op allerlei manieren aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de WRR.

Programma Innovatie Toezicht

Met het Programma Innovatie Toezicht is hieraan een extra impuls gegeven. In dit kader is aan twaalf experts gevraagd om de stand van zaken op te maken. De inzichten van deze experts zijn gebundeld en zojuist verschenen in Reflecties op de staat van het toezicht.