Jan van den Bos over Reflecties op de staat van toezicht

Met de publicatie van de bundel Reflecties op de staat van het toezicht zet de Inspectieraad de schijnwerpers op vijf jaar vernieuwing van toezicht sinds het WRR-rapport Toezien op publieke belangen. Dit om de dialoog over goed en onafhankelijk toezicht voort te zetten en te stimuleren. Bij de presentatie reflecteerde Jan van den Bos, voorzitter van de Inspectieraad, op de bundel.  

Doorontwikkeling

‘De doorontwikkeling van het reflectief toezicht, dat vind ik de belangrijkste ontwikkeling in het toezicht de afgelopen vijf jaar. Wij moeten als rijksinspecties onverdroten doorgaan met vertellen wat we zien en constateren. In signalementen, staten van de sector en op vele andere manieren. Niet op je kennis blijven zitten, maar die kennis intelligent teruggeven aan beleid, politiek en samenleving’ aldus Jan van den Bos.

Doel

‘Pieter Welp merkt in zijn bijdrage terecht op dat het gesprek over toezicht nu nog vooral plaatsvindt onder toezichthouders. Een belangrijk doel van deze bundel is om ook bij bestuurders en beleidsmakers het denken over toezicht verder te brengen’, merkte hij op. Om deze dialoog te faciliteren zal er dit najaar op verschillende plekken, zowel in ontmoetingen als online, ruimte worden gecreëerd voor dialoog en gesprek.