Levendige discussie over opbrengsten van toezicht

Dertig toezichtprofessionals reflecteerden 5 november op vragen en dilemma’s rond het uitdrukken en meten van de opbrengsten van toezicht. Ze deden dat samen met Peter Veld en Peter van der Knaap, schrijvers van het hoofdstuk ‘Opbrengsten in kaart’ in Reflecties op de staat van het toezicht. Volgend jaar volgen meer bijeenkomsten naar aanleiding van dit boekwerk.

Effect is lastig te meten

Het effect van toezicht is lastig te meten. Want hoe en wat meet je dan en hoe kun je oorzaak en verband echt aantonen? Wetenschappelijk verantwoord effectonderzoek is bovendien duur. En is risicogericht toezicht nu een doel op zich? Of toch vooral een middel om tot de gewenste opbrengsten te komen? Het zijn maar een paar van de vele kwesties die dinsdag 5 november aan de orde kwamen in De Zilveren Vosch in Utrecht. Geen vraagstukken die simpel te beantwoorden zijn, maar die wel erg leven. Zo bleek ook uit de hoge opkomst (vooraf ging men uit van maximaal 20 deelnemers) en de vele onderwerpen die ter tafel kwamen.

Bijeenkomsten in 2020

De bijeenkomst was een initiatief van beroepsvereniging Vide en samenwerkingsverband Inspectieraad/Academie voor Toezicht. Volgend jaar volgen nog vier bijeenkomsten over de overige  hoofdstukken van Reflecties op de staat van het toezicht: de governancebenadering; de reflectieve functie; de kernwaarden van toezicht en de maatschappelijke functie. Data en locaties worden in een later stadium bekend gemaakt.

Persoonlijk verslag

Op het netwerk publiek toezicht vindt u de persoonlijke impressies van medeorganisator Hadewych van Kempen.  Werkt de link niet? Dan bent u waarschijnlijk nog geen lid van het netwerk. Ga dan naar het Netwerk Publiek Toezicht en meld u aan. Het netwerk is toegankelijk voor iedereen die bij een toezichtorganisatie werkt.