Toezicht: the next level

Innovatie is nooit klaar. Ook niet in het toezicht. En dus is er ook in 2020 weer een festival waarin de innovatie en professionalisering van het toezicht centraal staan. Een festival door, voor en mét alle toezichthouders van het Rijk. Blokkeert u dinsdag 24 maart alvast in uw agenda?

Een festival door, voor én met toezichthouders

Het festival is van u! Want u bent niet alleen deelnemer, maar ook medeprogrammamaker. U bent namelijk meer dan welkom om een actieve bijdrage te leveren. Dat kan in de vorm van een klassiek college maar vanzelfsprekend is er ook alle ruimte voor vernieuwende vormen. Denk aan een Pecha Kucha met veel beeldmateriaal of een debat. Zet mensen aan het werk in een interactieve ‘werkplaats’ of verzin een spel. En onder de noemer “And now for something completely different” kunt u zelfs inspirerende talenten delen die los staan van uw dagelijkse werk. Gun deelnemers een kennismaking met bijvoorbeeld yoga, poëzie of djembé.

Thema

Het thema van het Toezichtfestival 2020 is Toezicht: the next level. Drie jaar nadat de Inspectieraad concludeerde: We need an update, is nu het moment om met elkaar te delen waar we staan en wat we nog meer willen. Deel met ons wat u schaart onder het nieuwe level.

  • Deelthema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
  • Deelthema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
  • Deelthema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.

Kriebelt het? Dien een voorstel in

Heeft u iets wat u wilt delen op het festival? Een succesvolle nieuwe aanpak? Een verfrissend idee? Een verrassende ervaring of een onverwacht talent? Bedenk er een passende vorm bij en dien uw voorstel via dit formulier in vóór 19 december. Er is slechts één beperking: voorstellen met een commercieel karakter of afkomstig uit een commerciële organisatie worden afgewezen.

Uw voorstel wordt beoordeeld

De programmaraad, vertegenwoordigd door verschillende toezichthoudende organisaties, zal uit de ingediende voorstellen het uiteindelijke programma samenstellen. Maar niet alleen de programmaraad bepaalt dit jaar het programma. Het publiek stemt ook mee. Alle deelnemers kunnen straks van tevoren aangeven welk programmavoorstel volgens hen niet mag ontbreken. Uiteindelijk stelt de programmaraad het definitieve programma vast. Indien uw voorstel onderdeel wordt van het festivalprogramma, ontvangt u hierover tijdig bericht. Samen met u zorgen we voor de juiste faciliteiten om het onderdeel op de dag zelf tot een succes te maken!

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de website.

Festivallogo 2020