Project Kritische Beroepssituaties gaat tweede ronde in. Meld je aan!

Iedere inspecteur kent situaties waarin hij of zij niet kan terugvallen op protocollen en routine. Momenten waarop het echt aankomt op het eigen inschattingsvermogen. In het project Kritische Beroepssituaties brengen inspecteurs met elkaar de gemene delers in deze situaties in beeld. In februari start de tweede gespreksronde die doorloopt tot april.  Doe mee en meld je aan!

Eerste opbrengst

De eerste gesprekronde die deze maand loopt, leverde al veel nuttigs op.  Bijvoorbeeld over de ervaring dat je eigen oordeel 180 graden anders is dan dat van je collega. Zelfde situatie, ander oordeel. Kijk jij niet goed? Is je collega bevooroordeeld? Vanuit verschillende inspecties en elk met hun eigen verhaal gaan inspecteurs met elkaar in gesprek over een kritische beroepssituatie. In een open en respectvolle sfeer luisteren ze naar elkaar en leren ze van elkaar. Deelnemers reiken elkaar ook handvatten aan om met dit soort situaties om te gaan. Opvallend is dat veel deelnemers in de eerste gesprekronde bij een kritische beroepssituaties vooral aan onveilige situaties dachten. KBS gaat echter over álle situaties waar het op jouw eigen kritische vermogen en handelen aankomt.

Houvast bieden

De opbrengst van de gesprekken wordt na nadere analyse onder meer gebruikt in de leertrajecten van de Academie voor Toezicht. Daarnaast komt er een publicatie die inspecteurs voor zichzelf kunnen gebruiken om hun eigen professionaliteit onder de loep te nemen. Dit alles moet de individuele inspecteur meer stevigheid en houvast bieden in de beroepsuitoefening. Bovendien moet het bijdragen aan de ontwikkeling van het toezichtvak in zijn algemeen.

Doe je mee?

Help mee om inspecteurs extra houvast te bieden in hun werk en doe mee! De groepsgesprekken kennen maximaal 6 deelnemers en duren ieder 2,5 uur.  De planning van de tweede gespreksronde vindt u hieronder. Zit er een tijd en plaats tussen die past in je agenda? Stuur dan een mailtje met je naam, mailadres, telefoonnummer plus datum en plaats van jouw voorkeur naar Jacqueline van Beek van Bureau Inspectieraad, jacqueline.van.beek@inspectieraad.nl .

Klik hier als je behoefte hebt aan meer informatie over het onderzoek alvorens de knoop door te hakken.

Planning tweede gespreksronde

Datum

Tijd Plaats

26 februari    

13.30 – 16.00    

Utrecht

3 maart

09.30 – 12.00

Den Haag

4 maart

13.30 – 16.00

Zwolle

12 maart

09.30 – 12.00

Den Haag

1 april

13.30 – 16.00

Arnhem