Programma Toezichtfestival bekend

Het programma van het Toezichtfestival The next level op 24 maart in Utrecht is rond! Een programma door, voor en mét alle rijkstoezichthouders. In de ochtend zetten diverse sprekers het thema The next level op scherp, daarna zijn er tal van deelsessies. Het Inspiratieplein biedt een doorlopend programma en is dé plek om te netwerken. In de middag is er ook een matchingsbijeenkomst voor het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht.

Plenair en deelsessies

In de ochtend zetten inspecteur-generaal Marc Kuipers (ISZW) en directeur-hoofdinspecteur Angeline van Dijk (AT) het thema op scherp, samen met onder meer Marleen Stikker, directeur van onderzoeksinstituut Waag en Zomergast in 2018. Aansluitend kunt u kiezen voor deelname aan een workshop, college, debat of interactieve werkplaats. Ga bijvoorbeeld aan de slag met het nut van professionele tegenspraak, stort uzelf in een debat over de (on)afhankelijkheid van de inspecties, of volg een college over patroonherkenning in ontvangen meldingen.

Inspiratieplein

Het Inspiratieplein is het kloppend hart van het festival. Hier vindt u een doorlopend programma in diverse stands. Ervaar de werking van satellietdata in de dagelijkse praktijk van toezicht, pak een koptelefoon en luister naar de Inspectiepodcast of maak kennis met leden van het Toezicht Innovatie Netwerk (TIN). Deze alumni van de Leergang Strategisch Toezicht helpen sinds kort inspecties op een creatieve wijze bij hardnekkige toezichtproblemen. En natuurlijk is het Inspiratieplein ook dé plek om te netwerken!

Matchingsbijeenkomst

Binnenkort gaat in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht lopen. In het programma is daarom ruimte vrijgemaakt voor een zogeheten matchingsbijeenkomst voor onderzoekers, toezichthouders en maatschappelijke partijen. Geïnteresseerden dienen zich hiervoor apart aan te melden bij NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Hoofd- en deelthema’s van de dag

Hoofdthema van de dag is The next level. Drie jaar nadat de Inspectieraad concludeerde: We need an update, is nu het moment om met elkaar te delen waar we staan met de innovatie van het toezicht en wat we nog meer willen. Dompel uzelf samen met collega’s van toezichtorganisaties een dag onder in de wereld van innovatief toezicht. Het programma in de Fabrique in Utrecht is opgebouwd rond drie deelthema’s: het gebruik van nieuwe technieken en/of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen; het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders; en de professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.

Leestafel

Uitvindingen, kennis en nieuwe inzichten hebben zich dankzij boeken wereldwijd kunnen verspreiden. In gedrukte vorm, en sinds het laatste decennium ook digitaal. Kortom: zonder boeken, geen innovatie. Heeft u een boek dat u bijzonder heeft geïnspireerd? Op het gebied van werk of anderszins? Breng dat boek dan mee naar het festival op 24 maart en doneer het aan de leestafel ter plaatse. Zo geeft u uw inspiratie dóór en draagt u bij aan een creatieve, innovatieve en duurzame wereld.

Complete programma en aanmelden

Benieuwd geworden naar het complete programma? Bekijk hier het complete overzicht van inspirerende workshops, debatten, colleges en presentaties. Heeft u zich nog niet aangemeld? Klik dan hier om in te schrijven. Samen maken én beleven we een memorabel festival. Heeft u zich aangemeld maar bent u verhinderd? Laat dit dan per mail weten aan de organisatie zodat uw plekje kan worden ingenomen door een andere belangstellende en we niemand teleur hoeven stellen.