Onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht past planning en werkwijze aan vanwege corona

De oorspronkelijke matchmakingbijeenkomst voor het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht zou op 24 maart onderdeel zijn van het Toezichtfestival. Door de coronamaatregelen moesten beide evenementen echter worden afgelast. Het gehele onderzoeksprogramma krijgt hierdoor een nieuwe planning. De komende periode worden alternatieve digitale activiteiten georganiseerd om de benodigde matchmaking alsnog te faciliteren.

Deadline vooraanmelding verlengd tot na de zomer

De uiterste indiendatum voor de vooraanmelding van voorstellen lag oorspronkelijk op 14 mei aanstaande. Deze termijn wordt verlengd, zeer waarschijnlijk tot midden september. De overige onderdelen van de oorspronkelijke planning verschuiven eveneens. Na formalisatie zal het nieuwe tijdpad volledig worden gepresenteerd in de gerectificeerde call for proposals én op de programmapagina van de Nederlandse Wetenschapsagenda

Alternatieve matchmaking

De call vraagt om het formeren van grote en kennisketenbrede consortia en onderzoeksvoorstellen met een maximum budget van 1,2 miljoen euro. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Academie voor Toezicht (AvT) ondersteunen graag het vinden van de goede ‘match’ tussen onderzoekspartijen en toezichthouders. In een aangepaste opzet willen zij de matchmaking daarom blijven ondersteunen. Zo wordt begin mei een online matchmakingsplatform gelanceerd, alwaar partijen hun ideeën voor projectvoorstellen kunnen presenteren en in contact kunnen treden met mogelijke partners. Voor presentaties en vragen is tekstruimte beschikbaar, maar een korte videopitch is ook mogelijk.

Webinar

Daarnaast organiseren NWO en AvT op dinsdag 12 mei 2020 van 15:00 uur tot 16:30 uur een webinar. Tijdens deze online bijeenkomst worden zowel de inhoud als het proces van de call kort toegelicht. Daarna is er gelegenheid voor vraag en antwoord en eventuele verzoeken voor nadere ondersteuning voor het zoeken van partners en/of het vormen van een consortium. Wilt u deelnemen aan het webinar, meldt u zich dan aan via deze Webinar link.

Mini enquête

NWO en AvT maken de komende weken de stand van zaken op rond de voortgang van de call. Daartoe hebben zij een mini enquête opgesteld. Binnen deze enquête kunt u ook uw eventuele belangstelling voor het online matchmakingsplatform aangeven. Heeft u belangstelling voor deelname aan het onderzoeksprogramma of bent u er al bij betrokken? Vul dan hier de mini enquête in.

Beschikbaar voor vragen

Zodra er meer bekend is, volgt specifiekere informatie over het online matchmakingsplatform en de aangepaste planning. Op de al eerder genoemde webpagina van het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht vindt u steeds de actuele stand van zaken.

Zowel NWO als de AvT zijn daarnaast beschikbaar voor de beantwoording van vragen en het bieden van hulp. Neem hiervoor contact op met:

Rob Heinsbroek
Secretaris NWA programma Vernieuwing van Toezicht
nwa-toezicht@nwo.nl

of

Pieter Welp
Academie voor Toezicht
pieter.welp@inspectieraad.nl