Lopende leertrajecten drie weken opgeschort

In verband met de eerder deze week aangescherpte coronamaatregelen heeft de Academie voor Toezicht besloten om de fysieke bijeenkomsten van de lopende leertrajecten voor minimaal drie weken op te schorten. Hiermee wordt aangesloten bij de rijksbrede richtlijn die aangeeft dat rijksambtenaren elkaar de komende weken alleen dan fysiek ontmoeten als dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk.

Digitale mogelijkheden

Indien de coronamaatregelen over drie weken weer versoepeld worden, zullen de lopende trajecten vervolgd worden op de reeds geplande data. Nieuwe leertrajecten kunnen dan ook volgens planning van start gaan. Mocht er echter géén versoepeling komen, dan zullen daar waar mogelijk en zinvol digitale alternatieven worden geboden.
 
Deelnemers, leidinggevenden en docenten zijn persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe situatie.

Klik hier voor meer informatie over de leertrajecten.