“Als je een rol als de mijne hebt, moet je durven mishagen”

In een tweepagina interview in Trouw van vrijdag 21 mei, gaat Inspectieraad-voorzitter Jan van den Bos in op het thema onafhankelijkheid van de rijksinspecties. Een gesprek over het hebben en houden van een rechte rug. En over het belang van het juridisch verankeren van de onafhankelijke positie van de inspectie, mét behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Twijfel wegnemen

In het interview geeft Jan van den Bos aan dat de Inspectieraad mogelijke twijfel over de onafhankelijk van inspecties wil wegnemen door die onafhankelijkheid wettelijk vast te leggen. Ook pleiten de inspecties voor een eigen budget en willen ze zelf bepalen wanneer ze hun rapporten openbaar maken. Niet omdat ministers en ambtenaren ze regelmatig onder druk zouden zetten, aldus Van den Bos. “Maar om de schijn weg te nemen dat inspecties niet onafhankelijk zijn. Dat helpt ook het vertrouwen in de politiek te herstellen”. Hij vervolgt “Als je een rol hebt als de mijne, moet je durven mishagen. Je moet zeggen waar het op staat. De belangrijkste taak die wij als inspectie hebben, is signaleren wat er niet goed gaat. Dat hoor je netjes op te schrijven, je moet het niet voor je houden.” 

Ministeriële verantwoordelijkheid

Van den Bos wil wel dat de rijksinspecties onder de ministeriële verantwoordelijkheid blijven vallen. “Je moet dicht met je oordelen bij de minister blijven. Daar bedoel ik mee: een rapport echt aan de minister uitbrengen zodat de minister er echt op kan en moet reageren en er iets mee doet.”

Lees hier het hele interview.

foto van Jan van den Bos
Beeld: Phil Nijhuis