Samen sterk voor toezicht: De Inspectieraad blikt terug op 2021

Net als 2020 zorgde de coronapandemie ook in 2021 voor de nodige uitdagingen in het werk van de Inspectieraad. Desondanks kunnen we in ons toegankelijk vormgegeven jaarverslag terugkijken op een productief jaar met mooie resultaten. Zoals de fundamentele discussie over het ontwikkelperspectief van de Inspectieraad, die uitmondde in een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. En de diverse manieren waarop de raad zich sterk maakte voor de totstandkoming van een Wet op de rijksinspecties.

illustratie van een zandloper met pijlen tegen de klok in
illustratie van een rechtershamer

Betekenis en positie

Wet op de rijksinspecties

Die Wet op de rijksinspecties moet de onafhankelijke positie van rijksinspecties een solide juridische basis geven. In het coalitieakkoord van december 2021 werd de totstandkoming van een wet op de rijksinspecties expliciet onderdeel van het politiek programma van de nieuwe regeringscoalitie.

Samenwerkingsovereenkomst

Slechts enkele weken daarna, in januari 2022, zetten alle leden van de Inspectieraad hun handtekening onder een document waarin de ambitie voor de verdere ontwikkeling van de Inspectieraad krachtig wordt verwoord: ‘Samen staan voor het instituut toezicht’. De inspecties spreken daarmee uit dat ze gezamenlijk willen werken aan de verbetering van hun toezicht en de versterking van hun betekenis en positie.

illustratie van een certificaat

Kwaliteit

Staan voor de positie en het belang van (inspectie)toezicht brengt ook de verplichting met zich mee om te zorgen voor een hoge kwaliteit van dat toezicht. Het jaarverslag belicht de diverse manieren waarop de Inspectieraad hier vorig jaar vorm aan heeft gegeven. Zoals met de leertrajecten binnen de Academie voor Toezicht, de verkenning van het mogelijke nut van peerreviews en de invulling van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht.

illustratie van een brandend lampje

Innovatie

Het zekerstellen van de kwaliteit van toezicht vraagt ook om vernieuwing van toezicht, om in de pas te blijven lopen met een snel veranderende omgeving. Dit deden we ook in 2021 met allerlei activiteiten binnen het langlopende Programma Innovatie Toezicht (PIT). Dit kent drie programmalijnen: maatschappelijke dialoog, nieuwe technieken en professionalisering.

Uitdagingen

Activiteiten als het verzorgen van leergangen en het voeren van een dialoog over de maatschappelijke functie van toezicht, werden regelmatig beperkt tot online bijeenkomsten. Het vergde de nodige inventiviteit om de programma’s voor deze activiteiten te laten doorlopen. Achteraf kunnen we constateren dat het online aanbieden van dergelijke activiteiten toch veel inspirerende ideeën heeft opgeleverd.