Belastingdienst en Douane verlaten de Inspectieraad

De Belastingdienst en de Douane hebben per 28 februari hun lidmaatschap van de Inspectieraad noodgedwongen opgezegd. Dit hangt samen met de recente toetreding van de nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) tot de raad. Deze inspectie houdt toezicht op de Belastingdienst en Douane.

foto van de schaduw van een zwaaiende hand
Beeld: Ioana Cristiana op Unsplash

Onafhankelijke IBTD

In hun brief aan de inspectieraadvoorzitter schrijven Janet Helder en Nanette van Schelven, respectievelijk pDG van de Belastingdienst en DG Douane op 19 maart:

De Inspectie en de ondertoezichtgestelden kunnen niet samen participeren in deze Inspectieraad waar gesproken wordt over verschillende aspecten van toezicht. Met het terugtrekken van de Belastingdienst en Douane uit de Inspectieraad willen we recht doen aan de onafhankelijke positie van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Het besluit is genomen in overleg met IBTD en door de voorzitter op 22 maart kenbaar gemaakt in het maandelijkse overleg van de Inspectieraad.

Blijvend contact

De brief besluit met warme woorden:

We danken de Inspectieraad voor de gelegenheid die ons is geboden om de afgelopen drie jaar lid te zijn. We kijken terug op een interessante en leerzame periode. We wensen de Inspectieraad een goede toekomst toe, als belangrijke partner en verbinder bij het versterken van toezicht. Samenwerking met de inspectiediensten en toezichthouders blijft ons aan het hart gaan. Ook al treden we terug uit de Inspectieraad, we blijven ons inzetten voor een constructief en wederzijds inspirerend contact.