"15 jaar Inspectieraad: dienaar van het publieke belang"

De afgelopen 15 jaar hebben zowel de Inspectieraad als het toezicht zelf zich sterk ontwikkeld. Welke stappen zijn daarin gezet en wat ligt nog in het verschiet? Kete Kervezee en Theodor Kockelkoren vertellen erover in een boeiend interview in ToeZine.

logo van het blad ToeZine

Slagvaardige, onafhankelijke inspecties die samenwerken in het publieke belang. Daarbij wil de Inspectieraad rijksinspecties zo goed mogelijk helpen. Nu bestaat de raad vijftien jaar. Waarom was de oprichting in 2007 zo hoognodig? En hoe staat het er nu voor? Voormalig inspecteur-generaal Kete Kervezee was lid van het eerste uur en blikt terug. En huidig lid en inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen Theodor Kockelkoren kijkt met haar vooruit.