Toezichtfestival Over grenzen: zet je werk in de schijnwerpers!

Dinsdag 20 juni is het jaarlijkse Toezichtfestival! Overkoepelend thema is dit keer Over grenzen. Wanneer en hoe stap je over grenzen heen voor onderlinge samenwerking en het publieke belang? En ook: hoe helpen de grenzen van het wettelijk kader in je werk? Natuurlijk kun je ook dit jaar weer voorstellen indienen om je kennis en ervaring te delen met je toezichtcollega's. Dus hou je werk niet voor jezelf, maar deel het en zet je werk in de schijnwerpers! De gekozen locatie is daar ook perfect geschikt voor: Theater Gooiland in Hilversum, een locatie helemaal in de sfeer van radio en televisie.

Voorstellen indienen

Ben jij enthousiast over een bepaalde samenwerking, een project of de toepassing van een innovatieve methode en wil je dat delen? Of sta je juist nog aan het begin van een nieuwe aanpak en wil je daar feedback op krijgen van collega's in het toezichtveld? Het Toezichtfestival Over grenzen biedt je hiervoor alle ruimte. Dat kan in de vorm van een workshop zijn, een presentatie, een spel of welke andere vorm dan ook. En dat mag met een overzichtelijke groep van tien mensen of voor een volle zaal met honderd mensen. Alle voorstellen zijn welkom, ook als je jouw idee voor een voorstel nog niet honderd procent rond hebt. Alleen voorstellen met een commercieel karakter of van een commerciële organisatie worden bij voorbaat uitgesloten. Indienen van voorstellen kan tot 21 maart.

Thema

Over grenzen is gekozen als overkoepelend thema. Inspectiewerk gaat per definitie over grenzen, zoals vastgelegd in het wettelijk kader. Die grenzen zijn helpend, maar kunnen soms ook hinderen in het toezicht. Hoe breek jij barrières om goed te kunnen samenwerken met andere afdelingen, andere inspecties en organisaties? Hoe ga jij letterlijk over de grens om inspiratie te halen uit het buitenland? Hoe bewaak jij je eigen morele grenzen in je werk? Welke grenzen ben jij bereid te overschrijden als dit het algemeen belang dient? En hoe verantwoord je je dan? Welke grenzen hélpen je juist in je werk? Heb je hier ideeën over? Dien dan vooral een voorstel in en verwerf een plekje in het festivalprogramma.

Programmaraad

Op korte termijn wordt een Programmaraad met ervaren collega's uit de toezichtwereld samengesteld. Zij gaan voorstellen beoordelen op hun relevantie maar belangrijker nog: helpen om voorstellen waar nodig verder aan te scherpen. Opdat er 20 juni een mooi en afwisselend programma is en mensen echt wat te kiezen hebben.

Aanmelden als bezoeker

Wil je zeker zijn van een plekje als bezoeker? Je kunt je via https://www.toezichtfestival.nl/registreren/ nu al aanmelden.

Decoratieve afbeelding die het thema Over grenzen symbolisch uitbeeldt in de vorm van een hand op een ladder die naar de wolkenlucht wijst