Meerjarenperspectief 2025 – 2029 in de maak

De Inspectieraad werkt aan een nieuw meerjarenperspectief met een gezamenlijke visie op de (gewenste) ontwikkeling van toezicht. Het vergezicht is ook het kader voor een gezamenlijke ontwikkelagenda voor de komende jaren. 

De vorige meerjarenagenda liep van 2021 tot en met 2024: tijd voor een update. De aftrap van het nieuwe meerjarenperspectief is gedaan tijdens de 24-uursbijeenkomst van de Inspectieraad op 23 en 24 april 2024 in Arnhem. Tijdens die bijeenkomst bezochten leden van de Inspectieraad in kleine teams verschillende maatschappelijke organisaties. De IR-leden bespraken de zorgen van deze organisaties en ook verwachtingen die bij de organisaties leven van de overheid. Ook was er een dinerbespreking met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch over de vraag hoe toezicht kan bijdragen aan de omgang met lastige problemen op lokaal en landelijk niveau. Tot slot sprak de Inspectieraad met hoogleraar Toezicht Femke de Vries over actuele ontwikkelingen rond en in toezicht als inspiratie voor het meerjarenperspectief. 

Troika

Drie leden van de Inspectieraad hebben zich opgeworpen als trekker van het meerjarenperspectief: Esther de Kleuver (Inspectie Justitie en Veiligheid), Alfred Roos (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) en Mattheus Wassenaar (Inspectie Leefomgeving en Transport). In samenwerking met Bureau Inspectieraad hebben zij een conceptversie opgesteld. De troika gaat in de zomerperiode het meerjarenperspectief bespreken met een aantal stakeholders. Tijdens de Nazomerbijeenkomst van de Inspectieraad op 10 september wordt een bijna gerede versie aan de inspectienetwerken gepresenteerd. De bedoeling van de IR is het meerjarenperspectief in het najaar vast te stellen. Dan kan het meteen worden benut voor het (B)IR-jaarplan 2025. 

Zo'n 15 mensen staan buiten in een stad met een jas aan
Het 24-uurtje van de IR in april 2024, met de Arnhemse burgemeester Marcouch