foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief september 2022: nieuwe accenten, meningen en docenten

De herfst is begonnen, dat is niet alleen te merken aan de hoeveelheid regen, maar ook zeker aan de mooie plannen die gemaakt worden voor het nieuwe jaar. De nieuwe voorzitter van de Inspectieraad, Alida Oppers, benadrukt na haar startgesprekken met de leden van de Inspectieraad het belang van de positionering van toezicht. Dit krijgt onder andere vorm dankzij de totstandkoming van de nieuwe Wet op de rijksinspecties.

Naast deze wet blijft het belangrijk om als inspectie goede samenwerkingsafspraken te maken met beleid en uitvoering. Hiervoor is de Handreiking Governance opgesteld.

Verder in deze nieuwsbrief collega Hadewych van Kempen die zich afvraagt wanneer je een verantwoordelijke toezichthouder bent en is de Academie voor Toezicht naarstig op zoek naar docenten. Help jij je nieuwe collega’s op weg?

Startgesprekken leiden tot nieuwe accenten Inspectieraad

Alida Oppers voerde als nieuwe voorzitter van de Inspectieraad de laatste maanden startgesprekken met kleine groepen inspecteurs-generaal. Uit deze gesprekken kwam een aantal nieuwe accenten voort.

Unieke positie Inspectieraad biedt kansen

Door meer gebruik te maken van de signalerende functie van toezicht kan het toezicht nog meer bijdragen aan het behalen van publieke doelen. De bijzondere positie van de Inspectieraad, die alle departementen als het ware met elkaar verbindt, biedt hiertoe mooie kansen.

De maatschappelijke opdracht van ons als toezichthouders kent in de werkelijkheid geen grenzen langs departementen of sectorale wetten. Hier ligt vaak een opdracht die we alleen samen in wisselende samenstelling kunnen oppakken. De aandacht hiervoor gaan we intensiveren.

aldus Alida.

Doel is dus om meer aandacht te hebben voor externe oriëntatie. Randvoorwaarden hiervoor zijn een goede positionering van toezicht en de totstandkoming van een goede wet op de rijksinspecties. Dit zal de komende periode ook veel energie blijven vragen. Naast de externe oriëntatie, wil de Inspectieraad ook de interne gesteldheid aandacht geven. Het voornemen is om meer oog voor het sociale aspect te creëren door per jaar zeker één verdiepende 24-uurs sessie te organiseren voor de Inspectieraad. In zo’n sessie is meer tijd om elkaar echt te leren kennen en door te praten over specifieke thema’s.

Trots

Daarnaast zijn de leden trots op het brede samenwerkingsverband van inspecties en hebben ze grote waardering voor wat tot nu toe is neergezet met bijvoorbeeld de Academie voor Toezicht. Hun ambitie is om het opleidingsaanbod op termijn verder te ontwikkelen. Ook valt de mogelijkheid voor collegiale consultatie erg in goede aarde.

foto van Alida Oppers
Beeld: Paul Voorham

Voorstel Wet op de rijksinspecties volgend jaar december naar Raad van State

Het Kabinet onderstreept het belang van onafhankelijk toezicht en werkt daarom aan de totstandkoming van een Wet op de rijksinspecties zoals die ook in het coalitieakkoord is aangekondigd. Daarom zal nog dit jaar hierover een Hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer gaan. In december 2023 gaat dan een wetsvoorstel naar de Raad van State. Dit blijkt uit de Brede evaluatie van de organisatiekaders van het Rijk die de minister van Binnenlandse Zaken 9 september naar de Kamer stuurde.

Voorstel Wet op de rijksinspecties volgend jaar december naar Raad van State

foto van een hamer en twee wetsboeken

Goede afspraken voor samenwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht essentieel

Een goede samenwerking tussen beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties én toezichthouders is nodig voor een effectieve aanpak van de maatschappelijke opdrachten waar de rijksoverheid voor staat. De Inspectieraad vindt het belangrijk om met elkaar een aantal uitgangspunten te formuleren voor die samenwerking en de onderlinge verhoudingen. Vanuit de rijksinspecties vragen we daarbij in het bijzonder aandacht voor de gewenste onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het inspectietoezicht. Voor het maken van concrete werkafspraken met rijksinspecties heeft de Inspectieraad nu een Handreiking Principes en Uitgangspunten Governance Rijksinspecties (kort: Handreiking Governance) opgesteld.

Goede afspraken voor samenwerking tussen beleid, uitvoering en toezicht essentieel

een foto van een neon bord met schuddende handen
Beeld: Charlesdeluvio op Unsplash

Ben jij een verantwoordelijke toezichthouder?

Verantwoording afleggen, verantwoord werken en je verantwoordelijkheid nemen. Op het eerste gezicht zeg je misschien drie keer hetzelfde. Maar hoewel deze dingen sterk aan elkaar gelieerd zijn, verschillen ze ook. Hoe doe je ze alle drie het beste als toezichthouder? Bureau Inspectieraad collega en columnist voor ToeZine, Hadewych van Kempen, wil je hierover aan het denken zetten. Als startpunt deelt ze haar gedachten in ToeZine.

Column van Hadewych van Kempen in ToeZine

logo van ToeZine

Geanimeerde zomerborrel als dank aan onze netwerken

Alle netwerken van de Inspectieraad dragen op hun manier bij aan goed toezicht. Om hen te bedanken was er dinsdag 20 september de traditionele (na)zomerborrel. Een bont gezelschap trof elkaar bij strandrestaurant Werelds op Scheveningen. Van wetenschappers tot hoofden communicatie. En van inspecteurs-generaal tot managementassistentes van de afzonderlijke inspecties. Voorzitter Alida Oppers sprak woorden van dank en benadrukte de mogelijkheden die toezicht bij uitstek heeft om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Door bijvoorbeeld alarm te slaan over de jeugdzorg of de situatie in de asielketen.

foto van het netwerk van management assistenten op de zomerborrel in Scheveningen

Docenten gezocht voor de Academie voor Toezicht!

Heb jij inmiddels aardig wat ervaring in het toezicht en ben je bereid je kennis en kunde te delen? De Academie voor Toezicht zoekt nieuwe docenten voor het Leertraject Startende Inspecteur!

De eerste wervingscampagne heeft al flink wat nieuwe mensen opgeleverd, maar we blijven naarstig op zoek naar docenten. Help jij je nieuwe collega’s op weg?

Misschien ben jij:

  • werkzaam in het toezicht en vakinhoudelijk goed onderlegd;
  • geïnteresseerd om over de grenzen van je eigen organisatie te kijken;
  • enthousiast om kennis, kunde en ervaringen te delen met startende inspecteurs om hen goed op weg te helpen.

Meld je dan nu aan als docent!

Inspecteren is een vak! Het Leertraject Startende Inspecteur (LSI) is een sectoroverstijgend leertraject waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Het traject ondersteunt startende inspecteurs een bewuste, gebalanceerde beroepshouding in het toezichtproces te ontwikkelen. De deelnemers komen van verschillende rijksinspecties en kunnen zo onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Hierdoor verbreedt hun kijk op toezicht en brengen ze nieuwe inzichten mee in hun organisaties. Omdat er steeds meer nieuwe inspecteurs bijkomen en er meer taken bij inspecties belegd worden groeit de vraag naar het Leertraject Startende Inspecteur (LSI). Om aan deze vraag te kunnen voldoen is de Academie voor Toezicht op zoek naar nieuwe docenten.

Gezocht docenten Leertraject Startende Inspecteur

illustratie van een leraar met 3 leerlingen