illustratie van een leraar met 3 leerlingen

Gezocht docenten Leertraject Startende Inspecteur

De Inspectieraad zoekt docenten voor het Leertraject Startende Inspecteur (LSI). LSI is onderdeel van de Academie voor Toezicht en is gericht op startende inspecteurs van de rijksinspecties. LSI is een inspectieoverstijgend leertraject waarbij gewerkt wordt met verschillende modules die het inspectieproces volgen.

Ben jij de ervaren inspecteur die zijn/haar kennis wil delen met startende collega’s? Lees verder wat de verschillende rollen inhouden en hoe je kunt solliciteren.

grafische illustratie van de inspectiecircel

Maatschappelijke context - Module 1

Dit onderdeel bestaat uit twee dagen, aaneengesloten op één locatie met een overnachting. Tijdens de eerste dag wordt kennis gemaakt met elkaar en staat de maatschappelijke context centraal. Tijdens de tweede dag wordt meer stilgestaan bij de rol van de samenwerkende inspecties.

Inspectieoptreden - Module 2 tot en met 6

In dit onderdeel, bestaande uit meerdere modules, staat het inspectieoptreden centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inspectiecirkel. Deze cirkel is een samenhangend geheel van processtappen om het werk als inspecteur te kunnen doen. Tijdens iedere module wordt de focus op een ander onderdeel van de inspectiecirkel gelegd.

 • Bij de tweede module ligt de focus op objectief waarnemen en oordelen.
 • In de derde module gaan de deelnemers aan de slag met interveniëren en communiceren.
 • De vierde module legt de focus op het rapporteren en de Wet Open Overheid (WOO).
 • De vijfde module gaat over informatie verwerven en het voorbereiden van een inspectie.
 • De zesde betreft twee intervisiebijeenkomsten. Dit geeft de deelnemers de kans te groeien in kennis, vaardigheden en zelfinzicht.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Je vindt het leuk om startende inspecteurs te begeleiden in het leerproces en hen te stimuleren om zichzelf te verbeteren. Je doet dat op inspirerende en creatieve wijze. Daarnaast voldoe je in grote mate aan het competentieprofiel.
 • Het docentschap vraagt om een tijdsinvestering voor zowel voorbereiding als uitvoering en mogelijk ook wat nawerk. Ook is er een tweejaarlijkse docentenbijeenkomst en als nodig ook een kleine bijeenkomst van de docenten onderling per module.
 • Om ervoor te zorgen dat de geplande lessen doorgang kunnen blijven vinden, stellen wij een opzegtermijn van 2 lessen zodat er voldoende tijd is om een vervanger te zoeken.
 • Bij drie van de zes onderdelen zijn een diner en overnachting inbegrepen. Als docent ben je daarbij aanwezig en ben je benaderbaar voor de deelnemers. Dit geldt ook voor de lunchmomenten.

Welke competenties heb je?

 • Je bent werkzaam in het toezicht en wilt graag jouw kennis en kunde delen met startende inspecteurs.
 • Je bent vakinhoudelijk goed onderlegd. Dit komt duidelijk naar voren door de voorbeelden die je kunt geven wanneer deelnemers hierom vragen. Hierbij weet je verbanden te leggen tussen de verschillende inspecties.
 • Je bent nieuwsgierig naar de actuele ontwikkelingen in je vakgebied en kunt dit toepassen in de lessen.
 • Je kunt overzicht houden en weet deelnemers te motiveren en te stimuleren. Je grijpt in wanneer het nodig is en laat los waar daar de ruimte voor is om de deelnemers een optimale leerervaring te bieden.
 • De sfeer in de groep is erg belangrijk bij LSI. Je bent in staat een veilige omgeving te creëren waarbinnen de deelnemers zich vrij voelen om vragen te stellen en een actieve bijdrage te leveren.
 • Je bent communicatief vaardig en voert dit door in zowel de lessen als de communicatie rondom de lessen.
 • Je houdt oog voor de algemene leerdoelen van het traject en de individuele leerdoelen van de deelnemers. Je weet ‘de cirkel rond’ te maken en geeft de deelnemers op een positieve manier feedback.
 • Je bent leergierig en staat open voor zelfontwikkeling.

Wat bieden we jou?

 • Veel leuke collega’s en daarmee een uitgebreid netwerk van docenten uit alle Rijksinspecties. Via de Academie voor Toezicht wordt het onderlinge contact gestimuleerd in bijeenkomsten.
 • Toegang tot het Netwerk Publiek Toezicht, een besloten netwerk voor en door toezichthouders en betrokkenen bij het toezicht zoals wetenschappers.
 • De mogelijkheid om je vaardigheden verder te ontwikkelen door middel van cursusdagen. Bijvoorbeeld op het gebied van didactiek of online les geven.
 • Een passende inwerkperiode waarbij oog is voor jouw behoeftes.
 • Het ontwikkelen van inhoudelijke kennis door de kruisbestuiving die plaatsvindt tussen docenten en deelnemers.
 • De Academie legt desgevraagd verantwoording af over de tijdsbesteding en de kwaliteit van jouw bijdrage aan jouw leidinggevende.

Ik wil solliciteren!

Herken je jezelf in één van onderstaande profielen en wil je solliciteren? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl. Binnen twee weken ontvang je een reactie.

Vragen?

Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met Hansje Hooghiemstra: academievoortoezicht@inspectieraad.nl of 06 31 104 750. Wij kijken uit naar je reactie!

De beschikbare vacatures:

Module 2 Informatie verwerven en voorbereiden

In module 2 is het belangrijk dat je de deelnemers kunt inspireren hoe je de juiste informatie kunt verwerven om je inspectie goed voor te bereiden. Kijk hiernaar vanuit een onderzoekstechnisch oogpunt, bijvoorbeeld door data-analyse. Ook is er aandacht voor effectmeting, want hoe weet je wat het effect van toezicht is en hoe houd je hier rekening mee in de voorbereiding van je inspectie? Tijdens deze cursusdag is er ook een onderdeel ingericht, als gastcollege, voor de AVG. Op die manier wordt er ook aandacht besteed aan de juiste omgang met privacygevoelige informatie.

Hoeveel tijd kost het?

Inzet van docenten in overleg, maximaal 3-4 per jaar. Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 8 uur uitvoering
 • 4 uur voorbereiding (eerste keer)
 • 1 uur voorbereiding (tweede keer en verder)

Module 3 Objectief waarnemen en oordelen

Module 3 is een tweedaagse module die gaat over het juridisch onderbouwen van je werk als inspecteur (op basis van hoofdstuk 5 van de Awb). De deelnemers leren objectief waarnemen en oordelen en kunnen dit juridisch onderbouwen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Aankondigen inspectie
 • Feitelijk waarnemen
 • Waarnemen in gesprekken
 • Oordeel vaststellen
 • Terugkoppelen bevindingen

Wat is jouw ervaring?

Als acteur bij module 3 zit je op de stoel van de ondertoezichtstaande. Je bent inspecteur en je hebt ervaring met gesprekken met ondertoezichtstaanden. Je kunt feilloos inspelen op de deelnemers die oefenen met bijvoorbeeld terugkoppeling geven aan, of bevragen van ondertoezichtstaanden. Daarnaast heb je affiniteit met acteren. De combinatie van dit alles maakt je geschikt voor deze leuke taak.

Hoeveel tijd kost het?

Inzet van acteurs in overleg, maximaal 3-4 per jaar. Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 1 x 4 uur uitvoering
 • 1 uur voorbereiding

Module 5 Rapporteren en de Woo

Module 5 bestaat uit 1 cursusdag, verdeeld in twee onderdelen:

 1. rapporteren
 2. de beleidsmatige kant van de Wet open overheid (Woo)

Momenteel zoeken wij docenten voor het Woo onderdeel.

Wat is jouw ervaring?

Het hebben van een juridische achtergrond is belangrijk, maar vooral de ervaring om dit in de praktijk toe te passen. De vraag: 'Wat betekent de wet voor mij als inspecteur?' is de hoofdvraag. Deze vraag kan je beantwoorden vanuit het oogpunt van de verschillende typen inspecties.

Hoeveel tijd kost het?

Inzet van docenten in overleg, maximaal 3-4 per jaar. Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 2 uur voorbereiding
 • 3 uur uitvoering
 • 1 uur nawerk