illustratie van een leraar met 3 leerlingen

Gezocht docenten Leertraject Startende Inspecteur

De Inspectieraad zoekt docenten voor het Leertraject Startende Inspecteur (LSI). LSI is onderdeel van de Academie voor Toezicht en is gericht op startende inspecteurs van de rijksinspecties. LSI is een inspectieoverstijgend leertraject waarbij gewerkt wordt met verschillende modules die het inspectieproces volgen.

Ben jij de ervaren inspecteur die zijn/haar kennis wil delen met startende collega’s? Lees verder wat de verschillende rollen inhouden en hoe je kunt solliciteren.

grafische illustratie van de inspectiecircel

Maatschappelijke context - Module 1

Dit onderdeel bestaat uit twee dagen, aaneengesloten op één locatie met een overnachting. Tijdens de eerste dag wordt kennis gemaakt met elkaar en staat de maatschappelijke context centraal. Tijdens de tweede dag wordt meer stilgestaan bij de rol van de samenwerkende inspecties.

Inspectieoptreden - Module 2, 3, 4 en 5

In dit onderdeel, bestaande uit meerdere modules, staat het inspectieoptreden centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inspectiecirkel. Deze cirkel is een samenhangend geheel van processtappen om het werk als inspecteur te kunnen doen. Tijdens iedere module wordt de focus op een ander onderdeel van de inspectiecirkel gelegd.

 • Bij de tweede module ligt de focus op objectief waarnemen en oordelen.
 • In de derde module gaan de deelnemers aan de slag met interveniëren en communiceren.
 • De vierde module legt de focus op het rapporteren en de Wet Open Overheid (WOO).
 • De vijfde en laatste module gaat over informatie verwerven en het voorbereiden van een inspectie.

Intervisie

Na het afronden van de modules is er ruimte voor intervisie. Dit geeft de deelnemers de kans te groeien in kennis, vaardigheden en zelfinzicht.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Je vindt het leuk om startende inspecteurs te begeleiden in het leerproces en hen te stimuleren om zichzelf te verbeteren. Je doet dat op inspirerende en creatieve wijze. Daarnaast voldoe je in grote mate aan het competentieprofiel.
 • Het docentschap vraagt om een tijdsinvestering voor zowel voorbereiding als uitvoering en mogelijk ook wat nawerk. Ook is er een tweejaarlijkse docentenbijeenkomst en als nodig ook een kleine bijeenkomst van de docenten onderling per module.
 • Om ervoor te zorgen dat de geplande lessen doorgang kunnen blijven vinden, stellen wij een opzegtermijn van 2 lessen zodat er voldoende tijd is om een vervanger te zoeken.
 • Bij drie van de zes onderdelen zijn een diner en overnachting inbegrepen. Als docent ben je daarbij aanwezig en ben je benaderbaar voor de deelnemers. Dit geldt ook voor de lunchmomenten.

Welke competenties heb je?

 • Je bent werkzaam in het toezicht en wilt graag jouw kennis en kunde delen met startende inspecteurs.
 • Je bent vakinhoudelijk goed onderlegd. Dit komt duidelijk naar voren door de voorbeelden die je kunt geven wanneer deelnemers hierom vragen. Hierbij weet je verbanden te leggen tussen de verschillende inspecties.
 • Je bent nieuwsgierig naar de actuele ontwikkelingen in je vakgebied en kunt dit toepassen in de lessen.
 • Je kunt overzicht houden en weet deelnemers te motiveren en te stimuleren. Je grijpt in wanneer het nodig is en laat los waar daar de ruimte voor is om de deelnemers een optimale leerervaring te bieden.
 • De sfeer in de groep is erg belangrijk bij LSI. Je bent in staat een veilige omgeving te creëren waarbinnen de deelnemers zich vrij voelen om vragen te stellen en een actieve bijdrage te leveren.
 • Je bent communicatief vaardig en voert dit door in zowel de lessen als de communicatie rondom de lessen.
 • Je houdt oog voor de algemene leerdoelen van het traject en de individuele leerdoelen van de deelnemers. Je weet ‘de cirkel rond’ te maken en geeft de deelnemers op een positieve manier feedback.
 • Je bent leergierig en staat open voor zelfontwikkeling.

Wat bieden we jou?

 • Veel leuke collega’s en daarmee een uitgebreid netwerk van docenten uit alle Rijksinspecties. Via de Academie voor Toezicht wordt het onderlinge contact gestimuleerd in bijeenkomsten.
 • Toegang tot het Netwerk Publiek Toezicht, een besloten netwerk voor en door toezichthouders en betrokkenen bij het toezicht zoals wetenschappers.
 • De mogelijkheid om je vaardigheden verder te ontwikkelen door middel van cursusdagen. Bijvoorbeeld op het gebied van didactiek of online les geven.
 • Een passende inwerkperiode waarbij oog is voor jouw behoeftes.
 • Het ontwikkelen van inhoudelijke kennis door de kruisbestuiving die plaatsvindt tussen docenten en deelnemers.
 • De Academie legt desgevraagd verantwoording af over de tijdsbesteding en de kwaliteit van jouw bijdrage aan jouw leidinggevende.

Ik wil solliciteren!

Herken je jezelf in één van onderstaande profielen en wil je solliciteren? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl. Binnen twee weken ontvang je een reactie.

Vragen?

Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met Hansje Hooghiemstra: academievoortoezicht@inspectieraad.nl of 06 31 104 750. Wij kijken uit naar je reactie!

De beschikbare vacatures:

Module 1 Maatschappelijke context van toezicht

In module 1 ligt de focus op de maatschappelijke context van het inspectievak. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Perspectieven op toezicht
• Toezicht is overal
• Toezicht en maatschappelijke ontwikkelingen
• Samenwerkende inspecties
• Rijksbrede instrumentarium van toezicht, soorten toezicht
• Handhavingsstijlen

Als docent bij module 1 heb je minimaal 3 jaar werkervaring. Deze ervaring kan je goed inzetten om de context te schetsen waarbinnen het inspectievak wordt uitgevoerd. Het is belangrijk om  inspectieoverstijgend te kunnen kijken naar het vak. Bij voorkeur heb je bij verschillende  inspecties gewerkt waardoor je uit eigen ervaring kunt putten wanneer deelnemers met vragen en  dilemma’s uit de praktijk komen.

Hoeveel tijd kost het?
We zoeken docenten voor 2-4 groepen per jaar.
Geschatte tijdsbesteding per groep:
•    2 x 8 uur uitvoering
•    2 uur voorbereiding

Module 2, Objectief waarnemen en oordelen - docenten

Module 2 is een tweedaagse module die gaat over het juridisch onderbouwen van je werk als inspecteur (op basis van H5 van de Awb). De deelnemers leren objectief waarnemen en oordelen en kunnen dit juridisch onderbouwen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Aankondigen inspectie
 • Feitelijk waarnemen
 • Waarnemen in gesprekken
 • Oordeel vaststellen
 • Terugkoppelen bevindingen

Wat is jouw ervaring?

Als docent van module 2 heb je een juridische achtergrond. Hierbij is het belangrijk dat je als docent jouw juridische kennis kan toepassen op kwaliteits-, bedrijfs- en meer handhavende inspecties. Communicatie is ook belangrijk: hoe benader je iemand die je wilt ondervragen? En welke vragen stel je? Dat alles vanuit een juridisch oogpunt zodat je een goed onderbouwd rapport kunt afleveren waar eventueel een rechter zijn/haar oordeel op kan baseren.

Hoeveel tijd kost het?

We zoeken docenten voor 2-4 groepen per jaar.

Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 2 x 8 uur uitvoering
 • 2 uur voorbereiding

Module 4 Rapporteren en de Woo

Module 4 bestaat uit 1 cursusdag die verdeeld is in twee onderdelen:

 1. rapporteren
 2. de beleidsmatige kant van de Wet open overheid (Woo, voorheen Wob)

Momenteel zoeken wij docenten voor het Woo onderdeel.

Wat is jouw ervaring?

Het hebben van een juridische achtergrond is belangrijk, maar vooral de ervaring om dit in de praktijk toe te passen. De vraag: 'Wat betekent de wet voor mij als inspecteur?' is de hoofdvraag. Deze vraag kan je beantwoorden vanuit het oogpunt van de verschillende typen inspecties.

Hoeveel tijd kost het?

We zoeken docenten voor 2-4 groepen per jaar.

Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 2 uur voorbereiding
 • 3 uur uitvoering
 • 1 uur nawerk

Module 5 Informatie verwerven en voorbereiden

In module 5 is het belangrijk dat je de deelnemers kunt inspireren hoe je de juiste informatie kunt verwerven om je inspectie goed voor te bereiden. Kijk hiernaar vanuit een onderzoekstechnisch oogpunt, bijvoorbeeld door data-analyse. Ook is er aandacht voor effectmeting, want hoe weet je wat het effect van toezicht is en hoe houd je hier rekening mee in de voorbereiding van je inspectie? Tijdens deze cursusdag is er ook een onderdeel ingericht, als gastcollege, voor de AVG. Op die manier wordt er ook aandacht besteed aan de juiste omgang met privacygevoelige informatie.

Hoeveel tijd kost het?

We zoeken docenten voor 2-4 groepen per jaar.

Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 8 uur uitvoering
 • 4 uur voorbereiding (1e keer)
 • 1 uur voorbereiding (2e keer en verder)

We zoeken 2 docenten specifiek voor AVG voor 2-4 groepen per jaar.

Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 2 uur uitvoering
 • 1 uur voorbereiding (1e keer)
 • half uur voorbereiding (2e keer en verder)

Module 6 Intervisie

Bij intervisie begeleid je kleinere leergroepen van maximaal 8 deelnemers. In die bijeenkomsten staat het systematisch reflecteren op het professionele handelen en de beroepshouding centraal. Deze bijeenkomsten in de leergroep zijn een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij de intervisor en de collega’s elkaar verder helpen.

Wie ben jij?

Als intervisor kun je goed schakelen tussen de verschillende niveaus die in de groep aanwezig zijn (welk opleidingsniveau heeft iemand en wat is het werkniveau, beginnend of al jaren werkervaring maar dan in een andere functie). Je bent communicatief sterk en kan elk gesprek constructief houden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die niet mee wil doen of denkt alles al te weten? Kun je er voor zorgen dat zo iemand de groep niet belemmerd bij het behalen van een optimale leerervaring?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe stimuleer ik dat nieuwe medewerkers reflecteren op hun wijze van werken en leren van en met elkaar?
 • Welke interventie kan ik gebruiken om reflectie te bewerkstelligen?
 • Hoe geef ik mijn supervisie / intervisie zodanig vorm dat dit lerend en stimulerend is?
 • Wat vraagt dit van mij als intervisor? Welke kwaliteiten zet ik in, wat zijn mijn valkuilen?
 • Wat is een professionele beroepshouding voor een intervisor? Welke dilemma’s kom ik tegen?
 • Hoe sluit ik aan bij de ontwikkelingsfase, de leervragen en de leerstijl van degenen die ik begeleid?
 • Hoe motiveer ik nieuwe collega’s om hun eigen leerdoelen op te stellen en hier aan te werken?
 • Hoe begeleid ik zodanig dat de verantwoordelijkheid voor het leren bij de lerende blijft?
 • Hoe geef ik zodanig feedback dat de ander er werkelijk iets aan heeft?

Hoeveel tijd kost het?

We zoeken intervisoren voor 2-4 groepen per jaar.

Geschatte tijdsbesteding per groep:

 • 3 x 4 uur uitvoering
 • 4 uur voorbereiding
 • half uur nawerk