foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief december 2023

Welke betekenis heeft de wellicht verrassende verkiezingsuitslag voor het toezicht? In onze analyse van de verkiezingsprogramma’s zagen we volop aandacht voor toezicht, met onderling grote verschillen. Wat gaat dat betekenen? Komt er een coalitie die de harde lijn van handhaven kiest? Eentje die focust op goed bestuur? We wachten het af. De voorgestelde Wet op de rijksinspecties lijkt geen onderwerp van politieke discussie te zijn. Wat niet wegneemt dat de voorbereiding ervan een vooralsnog onbekende vertraging heeft opgelopen. Dichter bij huis is de in deze tijd van het jaar gebruikelijke ontwikkeling van jaarplannen, meerjarenplannen en jaarverslagen. Er gebeurt zoveel in het toezicht, dat je logischerwijs veel terugvindt op het netwerk publiek toezicht; we ontkomen er niet aan dat sommige nieuwsberichten doorlinken naar dit besloten netwerk. Maar het goede nieuws is: dat netwerk is voor iedere inspectiemedewerker toegankelijk. 

Stageproject InspectieWissel blijkt schot in de roos

In de herfst liepen 82 professionals uit het toezicht stage bij elkaar. 22 organisaties, waarvan alle rijksinspecties, deden mee. Dat rechtvaardigt wel de conclusie dat het project een groot succes is geworden, getuige ook de enthousiaste reacties van deelnemers. We hebben de opgedane inzichten, zowel persoonlijk als organisatorisch, op een rijtje gezet en een aantal deelnemers gevraagd naar hun ervaringen. De verbreding van het eigen netwerk kan zo maar gaan leiden tot nieuwe samenwerkingen tussen inspecties.

Stageproject succesvol afgerond

Inspectiewissel

Save-the-date: Toezichtfestival 2024 op dinsdag 18 juni

Na een drukbezochte editie in juni 2023 organiseert de Inspectieraad ook in 2024 weer het Toezichtfestival. Dus zet de datum vast in je agenda: dinsdag 18 juni! Zelfde plek: het theater Gooiland in Hilversum. We verklappen nog niet te veel, maar mooi en inspirerend wordt het zeker. Zeker is sowieso de uitreiking van de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht. Om die te winnen kun je nog tot 1 februari je inzending insturen. 

Verkiezingen Handhaving en Toezicht

Beeld: ©Paul Voorham

Grote belangstelling voor kennisbijeenkomst 25 januari

Op donderdag 25 januari 2024 is er een nieuwe kennisbijeenkomst, nummer 26 in de serie alweer, deze keer met Elianne van Steenbergen. Zij is zowel hoogleraar psychologie van het toezicht (Universiteit Utrecht) als senior inspecteur bij de AFM. Ze doet onderzoek naar de bevordering van nalevingsgedrag en ethisch gedrag van managers en medewerkers. De Inspectieraad organiseert ongeveer vier kennisbijeenkomsten per jaar volgens een vast format: een hoogleraar geeft toezichtmedewerkers frisse inzichten en nieuwe perspectieven mee, gevolgd door een borrel om de nieuwe kennis te bespreken met elkaar. De kennisbijeenkomsten vinden plaats in de werfkelder van de Witte Vosch in Utrecht en worden aangekondigd via de kalender op het netwerk publiek toezicht. 

Netwerk Publiek Toezicht: kennisbijeenkomst 25 januari 2024

Netwerk Publiek Toezicht

Burgerbetrokkenheid aan de keukentafel

Op 23 november organiseerden Bureau Inspectieraad en Toezicht Sociaal Domein een boeiende bijeenkomst over burgerbetrokkenheid. Zo deelde onder andere SodM de ervaringen met de open gesprekken met burgers aan de keukentafel; na enige terughoudendheid is deze methode intern ook aangeslagen, ondersteund door de vele nieuwe medewerkers. Dit was inmiddels de derde bijeenkomst over burgerbetrokkenheid, deze keer met een bredere vertegenwoordiging dan alleen inspecties uit het Toezicht Sociaal Domein. Omdat deze bijeenkomst binnen het Programma Innovatie Toezicht (PIT) goed aansloeg, staat er in het voorjaar van 2024 weer een nieuwe op stapel. 

Netwerk Publiek Toezicht: burgerbetrokkenheid 23 november 2023

Burgerbetrokkenheid
Beeld: ©Gerd Altmann via Pixabay

Jaarplan 2024 gereed

Wat gaat Bureau Inspectieraad doen in 2024? We proberen met de samenwerkende rijksinspecties het toezicht weer een beetje beter te maken. In het jaarplan 2024 vertellen we wat we hiervoor gaan doen. Het jaarplan is voor een betere herkenbaarheid ingedeeld in zes uitvoeringslijnen: secretariaat, kennis en wetenschap, toezichtbeleid, Programma Innovatie Toezicht (PIT), Academie voor Toezicht, en communicatie.

Jaarplan 2024

Jaarplan 2024

Overzicht opleidingen toezicht

Op de website van de Inspectieraad hebben we op een rijtje gezet, voor zover wij weten, welke opleidingen en leertrajecten er zijn op het gebied van toezicht. Dit is tegelijkertijd ook een oproep: want we weten uiteraard wel welke opleidingen de Academie voor Toezicht biedt, maar de opleidingen daarbuiten? Aan bijvoorbeeld universiteiten of commerciële instellingen? Weet jij meer over de genoemde opleidingen? Ontbreekt een bepaald leertraject of klopt informatie niet? Neem dan contact op met Bureau Inspectieraad zodat we het overzicht verder kunnen aanscherpen.

Toezicht: overzicht leertrajecten en opleidingen

Leren en ontwikkelen
Beeld: ©Unsplash

Pilot Leertraject Strategisch Toezicht afgerond

Op 5 december was de laatste module van de pilot Leertraject Strategisch Toezicht, in de vernieuwde opzet. Inspecteur-Generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren sloot de reeks van zes af met de module Toezicht en beleid, waarin het onder andere ging over onafhankelijkheid, de rolopvatting van toezichthouders, wat deelnemers tot een strategisch toezichthouder maakt en wat ze vanaf nu anders gaan doen: welke inzichten kun je direct toepassen in je werk en waarin wil je je verder verdiepen? Aan het eind werd docent Rob van Dorp nog in het zonnetje gezet vanwege zijn jarenlange inzet voor de Academie voor Toezicht. Naar verwachting komen er in 2024 drie nieuwe afleveringen van LST. 

Netwerk Publiek Toezicht: pilot LST afgerond

Het regent boeken op man

Minisymposium over gebruik data in toezicht

De Inspectieraad organiseerde binnen het Programma Innovatie Toezicht (PIT) op donderdag 23 november een minisymposium over het gebruik van data in toezicht. Bart Schermer (Universiteit Leiden) sprak over de juridische aspecten van AI en de mogelijkheden daarvan. Antonia Sattlegger (UWV) vertelde over haar ervaringen met de ethische aspecten van datatoepassingen. Zij benadrukte dat de dialoog altijd vóóraf gevoerd moet worden: dat voorkomt dat je achteraf de toepassing niet kunt gebruiken. Tegelijkertijd moet je ook achteraf de toepassing blijven monitoren, want de context waarin de toepassing gebruikt wordt, kan veranderen. IGJ bracht een casus over webscraping in. Dat is in principe toegestaan voor toezichthouders, maar ook hierbij geldt dat je vooraf goed moet vastleggen waarom het verzamelen van deze data noodzakelijk is. 

Netwerk Publiek Toezicht: minisymposium data 23 november 2023

Toetsenbord met cijfers die data verbeelden

Geef als docent je kennis door aan startende inspecteurs

Wat is er zo leuk aan om docent te worden voor het Leertraject Startende Inspecteur (LSI)? Waarom zou je dat doen? De Inspectieraad vroeg het aan een enthousiaste docent, William van Berkel van de ILT. ‘Omdat het een manier is om je vak bij te houden, je wordt er wendbaar van.’

Netwerk Publiek Toezicht: interview William van Berkel ILT

illustratie van een leraar met 3 leerlingen