Actiegerichte samenwerkingen bij de Erfgoedinspectie

Blog

Barbara Siregar blogt voor Bureau Inspectieraad over unieke én voor haar vanzelfsprekende samenwerkingsvormen. De directeur van de Erfgoedinspectie geeft daarbij een aantal voorbeelden uit de praktijk. Volgens Siregar loont samenwerking met focus en de juiste mensen. “Samenwerken doe je niet er even bij. Het is een investering. Het kost tijd en vergt een lange adem. Maar het levert ook veel op.”

Samenwerken is een investering

Samenwerken aan de publieke zaak is voor ons zo vanzelfsprekend dat we niet meer beseffen hoe uniek het eigenlijk is. We kunnen ook niet zonder. In de ogen van onze Europese collega’s doen we het met onze samenwerking met bijvoorbeeld de Douane goed. Zowel als het gaat om de samenwerkingsbereidheid als om onze creativiteit in het vinden van een passende samenwerkingsvorm. Als Erfgoedinspectie zetten we ons toezicht in voor de duurzaamheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie en ons beschermde erfgoed voor zowel onze generatie als die van de toekomst. Daarbij variëren we in samenwerkingsvormen en netwerkpartners. Als het nodig is kunnen we snel schakelen en effectief interveniëren met inzet van elkaars bevoegdheden. Met een actiegerichte samenwerking krijg je meer voor elkaar. Dit vereist wel focus en het betrekken van de juiste partijen.

Blog Barbara Siregar Erfgoedinspectie
“De verbeelding van het werk van de Erfgoedinspectie, door studenten van de Rietveld Academie”.

Kunstsmokkel tegengaan

Met de Douane werken we al meer dan 20 jaar samen op het terrein van het behoud van beschermd cultureel erfgoed. Zo kunnen we kunstsmokkel over grenzen heen tegengaan. We doen samen data-analyses en delen op tal van terreinen kennis. Verder ontwikkelen we samen opleidingsmodules. Ook werken we met de politie sinds een aantal jaren samen. Met name op het gebied van de sanctieregelingen tegen Irak en Syrië waarbij we ons richten op de bescherming en zo nodig teruggave van het culturele erfgoed uit die landen. Monitoring van de handel in die cultuurgoederen via het internet is hier een echte uitdaging.

Archiefbeheer in digitale ketens

In het kader van de toegankelijkheid en duurzaamheid van overheidsinformatie hebben we met het oog op invoering van de Omgevingswet gekeken wat nodig is om het archiefbeheer in digitale ketens met verschillende bestuurslagen goed in te richten. Dat deden we samen met de provincie Brabant en het stadsarchief van de gemeente Rotterdam. Het onderzoek richtte zich op de manier waarop het in de huidige situatie is georganiseerd. De conclusie is onder meer dat in de keten meer samenwerking nodig is om tot goede afspraken te komen. En voor ons dat samenwerking met twee partijen uit de andere overheidslagen heel inspirerend is.

Graven in de zeebodem

Een derde voorbeeld is de samenwerking gericht op de bescherming van het cultureel erfgoed in de Noordzee en Waddenzee. Daarvoor werken we samen met het Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat en de kustwacht. Samen voorkomen we dat onbevoegden gaan graven in de zeebodem en een scheepswrak leegroven. Lastig om te handhaven. Maar, juist door samenwerking en duidelijke onderlinge afspraken maken we het kwaadwillenden wel moeilijk.

Barbara Siregar
Barbara Siregar, Directeur Erfgoedinspectie

Datascience

Het is goed dat we de actiegerichte samenwerking ook binnen de Inspectieraad stimuleren. Wij nemen deel aan de samenwerkingsverbanden datagedreven toezicht en cybersecurity. Een investering voor de lange termijn maar óók gericht op korte termijn successen. Zo voorkomen we dat iedereen het wiel steeds opnieuw uitvindt. Zeker op het terrein van datascience gaan de ontwikkelingen zó snel en is de expertise nog zó schaars dat we de krachten wel moeten bundelen om bij te blijven en successen te boeken. Kortom, samenwerking met focus en de juiste mensen loont. Daar worden we allemaal beter van!