Omgaan met telekwetsbaarheid

Blog

Peter Spijkerman is directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom. Het is snel gegaan met telecommunicatie. Was een mobieltje een paar jaar geleden nog ‘nice to have’, tegenwoordig weten we ons geen raad als het netwerk uitvalt. En toch is dat wel een scenario waarmee we rekening moeten houden. Agentschap Telecom probeert burgers en vooral bedrijven daarvan bewust te maken.

Impact op de maatschappij

Door de snelle ontwikkeling van ‘Internet of things’ maken we steeds meer gebruik van telecommunicatie. Denk aan waterschappen, die telemetrie gebruiken voor het actuele waterbeheer. Bussen die een digitale noodknop hebben en moderne kranen in de haven die op afstand worden bestuurd. Of mensen die dankzij domotica zoals slimme sensoren, alarmknoppen of beeldbellen langer thuis kunnen wonen. Fantastisch natuurlijk. Telecommunicatie biedt zoveel mogelijkheden. Maar, wat doe je als de basisinfrastructuur uitvalt? Dat heeft een enorme impact op onze maatschappij.

Peter Spijkerman
Peter Spijkerman directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom

Geen garantie

Als er iets gebeurt, kijken we al snel naar de overheid. Die moet er toch gewoon voor zorgen dat de infrastructuur niet uitvalt? Maar honderd procent garantie daarvoor bestaat niet. Daar komt bij dat we als inspectie nog nauwelijks een dwingend instrumentarium hebben om bereikbaarheid bij operators af te dwingen. Continuïteitsplannen zijn verplicht, maar een noodstroomvoorziening bijvoorbeeld niet. De vraag is of meer wetgeving helpt. Je kunt nu eenmaal niet álles uitsluiten. Daarom benadrukken we de verantwoordelijkheid van bedrijven en burgers zelf.

Telekwetsbaarheid

Om bedrijven en mensen bewuster te maken van de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van telecommunicatie, hebben we het programma Telekwetsbaarheid opgezet. Natuurlijk weten we allemaal wel dat we steeds afhankelijker zijn geworden. Maar weet je precies welke gevolgen een storing voor jou heeft? Inventariseer nu eens welke diensten je allemaal gebruikt. Vooral in bedrijven zijn dat er waarschijnlijk meer dan je denkt. Analyseer wat je kwetsbaarheden zijn én neem daar maatregelen op. Ben je als bedrijf bijvoorbeeld afhankelijk van 1 kabel? Leg er dan meerdere aan. Of leg vast wat je doet wanneer slimme sleutels of automatische deuren niet meer werken. Omgaan met telekwetsbaarheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van onze operators, maar van iedereen. Hopelijk krijgen we dat bij de mensen tussen de oren.