Als inspectie heb je een grote maatschappelijke meerwaarde

Blog

De aanstaande fusie van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) markeert een nieuwe fase in integrale jeugdhulp. Vanaf 1 oktober vormen de twee inspecties samen de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd met een nieuw Domein Jeugd. Voor mij een goed moment om afscheid te nemen en te gaan genieten van mijn pensioen.

Decentralisaties

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn jeugdzorg en zorg voor jeugdigen in de GGZ en licht verstandelijk beperkten allemaal componenten van jeugdhulp. Bij zo’n nieuwe vorm van geïntegreerde jeugdhulp is het logisch dat ook de beide inspecties die toezien op die zorg, de IGZ en de IJZ, samengaan. We doen al veel samen en gaan al veel met elkaar op pad. Maar het gezamenlijk aansturen van werknemers en het prioriteren van zaken verbetert volgens mij echt de hulp aan de jeugd. En dat gezamenlijke doel moet natuurlijk altijd voorop staan.

Blog Gemma Tielen
Inspecteur in gesprek ouder

Voordelen fusie

Ook voor medewerkers is het prettig dat de inspecties samengaan. Het is straks helder waar ze bij horen. En we kunnen meer als team gaan werken, met een eenduidige aansturing. Er zijn nu veel zaken en rapporten waar ik naar moet kijken en mijn goedkeuring op moet geven, maar mijn collega bij de IGZ óók. Het is veel efficiënter om dat maar één keer te doen. Natuurlijk wordt de organisatie daardoor groter en dus ingewikkelder. Maar het voordeel is dat mensen van meer en betere kennis kunnen profiteren en de kans krijgen zich breder te ontwikkelen.

Leren van calamiteiten

De afgelopen jaren hebben we het toezicht op de jeugdzorg flink aangepakt. We hebben meer aandacht voor risicoprofielen en werken met betere toetsingskaders. Daarnaast hebben we de samenwerking in het veld bevorderd. Ik denk dat we via toezicht de zorg echt hebben verbeterd. Niet alleen door te wijzen naar schuldigen, maar ook goed te kijken waarom zorg soms onder de maat is. Vanuit die drijfveren ben ik begonnen met de rapporten ‘Leren van calamiteiten’. Kwam de calamiteit door een gebrek aan één regisseur? Waren er te weinig mensen en middelen? Of werd niet gewerkt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten? Het onderzoeken van calamiteiten is niet alleen van belang voor de instelling zelf, maar voor de gehele sector. Daarmee bied je als inspectie een grote maatschappelijk meerwaarde.

Toekomst van toezicht

Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe inspectie doorgaat op de ingeslagen weg en integrale jeugdhulp blijft bevorderen. Want integrale hulp is nodig; een kind heeft hulp op maat nodig, toegespitst op zijn of haar problemen. Of dat nu psychische problemen zijn, gedragsproblemen of vooral problemen van de ouders. Die onderlinge afstemming tussen betrokken experts kan nog beter, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit steeds beter lukt.

Gemma Tielen
Gemma Tielen, Hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg

Met pensioen

Niet toevallig betekent de fusie de start van mijn pensioen. Ik werk nog steeds met enorm veel plezier en heb dat meer dan veertig jaar gedaan. Maar na zoveel jaren hard werken is het ook fijn om tijd te krijgen voor andere dingen. Ik ga mezelf opnieuw uitvinden, los van mijn werk en daar kijk ik ook naar uit. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook mijn opvolger blijft toewerken naar een ideale samenleving. En zolang die nog niet bestaat, streven we naar het minst slechte scenario, met zo min mogelijk calamiteiten.