Marc Kuipers: samenwerken aan het doorontwikkelen van datagedreven toezicht

Blog

Bestaande kennis over data uitwisselen en nieuwe methoden en technieken ontwikkelen. Dat zijn topprioriteiten voor de rijksinspecties. Als nieuwe Inspecteur-generaal van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) viel ik bij de Inspectieraad vorig jaar met mijn neus in de boter. Ik kon namelijk direct aan de slag bij de commissie datagedreven toezicht. Samen met Monique Vogelzang (Inspectie van het Onderwijs) en Barbara Siregar (Erfgoedinspectie) zet ik mij met de commissie in voor het optimaal benutten van data in het toezichtveld. 

Eigentijds, professioneel, wendbaar

De inzet van data is van groot belang voor het werk van de Inspectie SZW. Daarom zijn wij gestart met een programma informatiegestuurd werken. Dit versterkt de doorontwikkeling van deze werkwijze. We combineren en analyseren allerlei informatiebronnen. Hierdoor kunnen we beter risico’s identificeren, prioriteiten stellen en handhavingskeuzes maken. Peter Veld, adviseur bij ABD Topconsultants, onderstreepte recent weer eens het belang voor ons van informatiegestuurd en datagedreven toezicht. In zijn rapport over de capaciteit van ISZW noemde Veld onder andere goed gebruik van data een onmisbare tool voor eigentijdse, professionele en wendbare organisaties. Veld adviseerde ons gebruik te maken van moderne technieken om informatie uit uiteenlopende bronnen toe te passen. En om daarbij nadrukkelijk de samenwerking met verschillende inspecties te zoeken. Op die manier is het mogelijk om effectiever te worden met bestaande middelen. En dat willen we graag.

Marc Kuipers
Inspecteur-generaal van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Marc Kuipers

Intensieve samenwerking

Ik ben ervan overtuigd dat we door intensieve samenwerking op het terrein van datagedreven toezicht de rijksinspecties naar een hoger plan kunnen tillen. Die samenwerking is essentieel bij het borgen van de verschillende publieke belangen waar wij als inspecties voor staan. Van voedselveiligheid, transportveiligheid en arbeidsveiligheid tot de kwaliteit van zorg en onderwijs. Het uitwisselen en gezamenlijk ontwikkelen van methoden en technieken voor data-analyse zijn daarbij topprioriteiten. Als we kijken wat er nodig is om die effecten te realiseren, dan is het mijn overtuiging dat we op veel vlakken de samenwerking vinden en verbindingen kunnen leggen, omdat we dan minder denken vanuit wat onze eigen inspectie doet en kan.

Online platform en gatherings

Ik ben heel blij met het programma datagedreven toezicht van de Inspectieraad. De nadruk daarin ligt op het faciliteren en stimuleren van samenwerking en gezamenlijke doorontwikkeling. Via een nieuw online platform kunnen medewerkers van de inspecties kennis delen en ervaringen uitwisselen. En tijdens tweemaandelijkse gatherings kunnen medewerkers van inspecties die actief zijn in de ontwikkeling van het datagedreven toezicht aan elkaar laten zien waarmee ze bezig zijn en daarover in gesprek gaan. De eerste van die gatherings was op 16 februari. Deze heb ik bijgewoond. De opkomst was groot. Ik denk dat ik namens alle deelnemers spreek als ik zeg dat het een succes was. Van medewerkers van heel veel verschillende inspecties heb ik mooie voorbeelden gezien en gehoord van waar zij mee bezig zijn. Dat stimuleerde en inspireerde enorm. Ik kijk nu al uit naar de volgende gathering op 11 april!