Startende inspecteurs leren door te denken, doen en delen

Blog

In juni vond de aftrap plaats van het Leertraject Startende Inspecteur. In de eerste lesgroep zijn alle tien rijksinspecties vertegenwoordigd die samenwerken binnen de Inspectieraad. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, blogt over de feestelijke aftrap.

Aftrap van nieuw leertraject

Voor mij was 22 juni dit jaar een feest. Natuurlijk was de astronomische zomer weer begonnen, wat al een reden is om vrolijk te zijn. Maar de echte reden voor mijn feeststemming was de start van het Leertraject Startende Inspecteur, een leergang voor nieuwe inspecteurs. Ik mocht de officiële aftrap geven van het Leertraject Startende Inspecteur. En dat was een feestje.

Ronnie van Diemen
Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Ronnie van Diemen

Gesprek over het inspectievak

De eerste lesgroep – met vijftien deelnemers uit alle tien rijksinspecties – kwam op 22 juni bij elkaar voor de startbijeenkomst van het leertraject. Sommige deelnemers waren pas enkele maanden in dienst als inspecteur, anderen ruim een jaar. Maar dat maakte niet uit voor het boeiende gesprek dat zich al direct na de start van de les op gang kwam. Binnen een uur waren de inspecteurs met elkaar in gesprek over de zaken waarom het draait in het inspectievak. De spanningsvelden kwamen op tafel en de dilemma’s werden aangekaart. En alle inspecteurs konden vanuit hun eigen perspectief bijdrage leveren.

Leren door denken, doen en delen

Aan de start van het leertraject ging een periode van intensieve voorbereiding van het lesprogramma en de studiematerialen vooraf. De leergang bestaat uit een combinatie van bijeenkomsten, praktijkopdrachten en groepsintervisie. Centraal staan twee thema’s: de maatschappelijke context waarin inspecties opereren en het optreden als inspecteur. Voor het opleiden, begeleiden en coachen staan het hele lesjaar docenten, leergroepbegeleiders, praktijkbegeleiders en teamleiders klaar. Zij loodsen de deelnemers door ons praktijkgerichte programma. Want startende inspecteurs leren door te denken, doen en delen.

Verbinden en samenwerken

Als Inspectieraad hebben we het Leertraject Startende Inspecteur echt omarmd. We willen nieuwe inspecteurs onderling verbinden vanuit ons verhaal dat inspecties ertoe doen. En vanuit onze overtuiging dat als inspecties samenwerken, we nog veel van elkaar kunnen leren.

Ook de inspecties leren

Ik hoop dat het leertraject alle inspecties stimuleert om ook binnen de eigen organisatie de verbinding en samenwerking op te (blijven) zoeken. En misschien is het dan helemaal geen gek idee om eens te luisteren naar de verhalen van de startende inspecteurs die nu aan het leertraject deelnemen. Dat wordt vast en zeker een feestje.